Inline-skaten

Zuid Hollands succes op NK

medaillewinnaars NK 2022
Foto: Neeke Smit

NK Sprint 100m Vondelpark
Sem Spruit (1ste HKA)
Sem van Beek (1ste HJB)
Mathijs Molenaar (3d3 HJA)
Amber vd Meijden (2de DJB)
Angel Daleman (1ste DJB)
Elanne de Vries (3de DJA)
Dione Voskamp (3de DSA, niet op foto)
Sem Spruit zit in gewestelijke opleidings ploeg de rest in KTT

NK weg met one lap en puntenkoers, Achterveld
Sem Spruit 1e Heren Kadet (gewestelijke opleidingsploeg)
Stan de Graaf 2e (gewestelijke opleidngsploeg)
Angel Daleman 1e Dames Junior B (KTT)
Amber vd Meijden 2e Dames junior B (KTT)
Mathijs Molenaar 2e Heren junior A (KTT)
Puntenkoers
Angel Daleman 1e DJB
Amber vd Meijden 3e DJB
Sem Spruit 1e Heren Kadet (gewestelijke opleidingsploeg)
Stan de Graaf HKA (gewestelijke opleidingsploeg)

NK Marathon, Achterveld
Masters 40+ 1e Jos Dohle
Junior de Blois 3e HJB (KTT)
Angele Daleman 1e DJB (KTT)
Amber vd Meijden 3e DJB (KTT)