Het informatieboekje van de baancommissie bevat alle informatie over trainingen en wedstrijden, tarieven en organisatie op De Uithof in Den Haag en de Silverdome en Zoetermeer. Het is inmiddels ook toegestuurd aan de bij het secretariaat van de baancommissie bekend zijnde contactpersonen van de aangesloten verenigingen.