Bart Segers
Casper Vertregt
Cornel van Zaal
Jelmer Kraaijeveld
Jurriën Kuin
Milan Vermeulen
Remco Boere
Sophia van der Laan

Alle informatie over het lustrum zelf kunt u op de lustrumpagina vinden