Alle sporters van KNSB Gewest Zuid-Holland kunnen rekenen op een veilig sportklimaat. Alleen zo bereiken zij hun sportieve doelen. Ook ouders, coaches en iedereen die de sporters terzijde staat hebben baat bij een veilige omgeving. Wie grensoverschrijdend gedrag ervaart kan terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die met grensoverschrijdend gedrag te maken heeft. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en is op de hoogte van de mogelijkheden om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert de VCP het bestuur over een veilig sportklimaat

Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag?

Voel je je als sporter binnen jouw team of op de baan niet veilig? Je wordt gepest, uitgesloten, gediscrimineerd of slecht begrepen? Dan kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. Ook ouders en begeleiders van de sporters kunnen bij de VCP terecht. Een VCP luistert, geeft raad en verwijst als dat nodig is naar de juiste hulp. Een vertrouwenscontactpersoon is altijd onafhankelijk.

Hoe bereik je een VCP?

De vertrouwenscontactpersoon van KNSB Gewest Zuid-Holland is Astrid van Lieshout. 

Zij is bereikbaar via vcp@knsbgewestzh.nl of 06 11 22 36 46.