Het Gewest kent Ereleden, Leden van Verdienste en Leden van Waardering. Dit kunnen sporters zijn, maar ook personen die zich op een andere bijzondere wijze binnen het Gewest hebben onderscheiden.

Talentvolle sporters kunnen in aanmerking komen voor de Talentenprijs. Deze prijs bestaat uit een wisseltrofee en een geldprijs.

De Zilveren Schaats is een onderscheiding voor organisaties die zich op een bijzondere wijze voor de schaatssport in het Gewest Zuid-Holland hebben ingezet.

Aangesloten verenigingen kunnen personen voor een onderscheiding voordragen. Voordrachten met motivatie dienen voor 1 oktober bij de secretaris van het Gewest te worden ingediend. Uitreiking vindt plaats tijdens de Algemene Gewestelijke Vergadering die doorgaans in november plaats vindt.

Ereleden

Leden van Verdienste

Leden van Waardering

Zilveren Schaats

Talentenprijs

Reglement