JA, vanaf 10 oktober 2021 rijden we op de Uithof weer langebaanwedstrijden. Er zijn verschillende wedstrijdprogramma’s voor verschillende leeftijds- en snelheidsgroepen. Behoudens enkele uitzonderingen wordt die klassenindeling louter op Uithoftijden gebaseerd.

Klassenindeling

De normen of ‘limieten’ voor die klassen staan bij twee van de programma’s vermeld. Let op: omdat er vorig seizoen maar één officieel wedstrijdweekend is geweest, tellen ook je beste tijden uit seizoen 2019-2020 mee voor de klassenindeling.

We verwachten vooral bij jonge rijders de eerste maand veel promoties. Het wedstrijdprogramma biedt daar veel kansen voor. Benut ze! Meer details vind je op de pagina over “Klassenindeling en limieten”.

Hieronder vind je het wedstrijdprogramma tot half november.

Zondagochtend 7.00: pupillen en jun C klasse 2-6

Let op: dit programma is aangepast. Op 24 oktober is er geen regulier programma. De wedstrijden vanaf die datum zijn daarom één week doorgeschoven. En op 17 oktober rijden de junioren C klasse 4 nu een 1000 meter.

Zondagmiddag 17:30: klasse 1

Za- en Zo-avond: jun B en ouder, klasse 2-5

Let op: ook als een groep schaatsers op een afwijkende tijd rijdt, staan de wedstrijddetails vermeld in het schema van hun ‘vaste’ dagdeel.

De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn op zondag 10 oktober. De inschrijving start uiterlijk 1 oktober.

In de rest van het seizoen begint de inschrijving op zondagmiddag, 2 weken vóór je wedstrijd. De inschrijving sluit doorgaans op woensdagavond 20.00 uur. Maar: als een wedstrijd ‘vol’ zit, kan de inschrijving eerder sluiten.