We rijden dit seizoen weer langebaanwedstrijden op de Uithof. Er zijn verschillende wedstrijdprogramma’s voor verschillende leeftijden en snelheidsklassen. Tenzij anders gecommuniceerd wordt de klassenindeling gebaseerd op tijden die op de Uithof zijn gereden.

Klassenindeling

Let op: omdat er vorig seizoen maar één officieel wedstrijdweekend is geweest, tellen ook je beste tijden uit seizoen 2019-2020 mee voor de klassenindeling.

Meer details vind je op de pagina over “Klassenindeling en limieten”.

Hieronder vind je het wedstrijdprogramma van eind januari tot het einde van het seizoen. Dit programma is op 16 februari aanzienlijk uitgebreid vergeleken met een eerdere versie. We maken het seizoen af zonder het aparte ‘zondag 1’ uur dat aan het eind van het seizoen vaak te weinig benut werd. Daardoor zijn er vooral in de avond geregeld extra wedstrijdkansen voor iedereen – ook voor ‘gastrijders’, die niet regelmatig wedstrijden hebben gereden. Voor details: zie de inschrijfpagina op schaatsen.nl en selecteer de ijsbaan Den Haag.

Let altijd op wat de coronamaatregelen zijn en houd je daar zo goed mogelijk aan. Als de overheid beperkingen aankondigt zullen we dat zo snel mogelijk communiceren.

Zondagochtend 7.00: pupillen en jun C

Za- en Zo-avond: jun B en ouder

(gewijzigd op 24 januari)

Let op: ook als een groep schaatsers op een afwijkende tijd rijdt, staan de wedstrijddetails vermeld in het schema van hun ‘vaste’ dagdeel.

De inschrijving opent ca. 2 weken vóór je wedstrijd. De inschrijving sluit doorgaans op woensdagavond 20.00 uur. Maar: als een wedstrijd ‘vol’ zit, kan de inschrijving eerder sluiten.