Reglement baancompetitie
laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020; opgesteld door GTC Marathon

Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen:
Algemeen
Start
Wijze van rijden
Uitrusting
Deelname aan wedstrijden
Puntenwaardering en prijzen
Plaatsing voor landelijke wedstrijden
Reglement Mass start Competitie Junioren

Algemeen
Artikel 409

De wedstrijden van de gewestelijke marathoncompetitie worden onder auspiciën van de KNSB door de GTC Marathon georganiseerd. Van toepassing is het Wedstrijdreglement Marathon. De landelijke wedstrijdreglementen zijn te raadplegen op de website van de KNSB: https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen.

Onderstaande bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de gewestelijke marathoncompetitie en wijken conform Artikel 409 lid 5 af van het Wedstrijdreglement Marathon.

Wijze van rijden
Artikel 411
In afwijking van het Wedstrijd Reglement, Artikel 411 lid 9 geldt het volgende
Achterblijvers met 1 of meerdere ronden achterstand ten opzichte van het peloton, moeten de
wedstrijd verlaten als het rondenbord op 6 staat. Als er 1 of meer deelnemers zijn met 1 of
meer ronden voorsprong op het peloton zijn zal men op aanwijzing van de scheidsrechter
direct de baan moeten verlaten. Dit geldt voor iedere categorie.

Na de start van de wedstrijden gelden in aanvulling op Artikel 410 de volgende bepalingen: 

 • Iedere startgroep begint met 1 opwarmronde. Dit is een loze ronde. Startgroep 3 rijdt daarna 10 rustige wedstrijdronden, dan klinkt opnieuw de bel. Deelnemers die in de loze ronde ten val komen mogen weer aansluiten zonder een ronde achterstand op te lopen. 
 • Deelnemers die de wedstrijd voortijdig staken, moeten dit melden bij de scheidsrechter en verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan en worden niet geklasseerd. 
 • De landelijke Heren Top Divisie, Dames Top Divisie en Beloften starten alleen tijdens het gewestelijk kampioenschap. GTC Marathon beslist bij uitzonderingen.

Verplichte uitrusting tijdens marathon /massa start wedstrijden
Deelnemers aan wedstrijden dienen de uitrusting te dragen zoals beschreven in het Wedstrijd Reglement, Artikel 420.

 • Helm
 • Snijvaste enkel- en beenbeschermers
 • Snijvaste handschoenen
 • Gesloten kleding met lange mouwen en lange broekspijpen
 • Buizen van de schaatsen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm (ronding 10 cent munt).

In aanvulling daarop gelden de volgende bepalingen: 

 • Beennummers worden door de GTC Marathon uitgegeven en daarvoor betaalt de deelnemer 5 euro borg. 
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van deze transponders. Achter de uitslagenlijst zal een lijst worden gepubliceerd met transponders met een zwakke batterij. 
 • Eén transponder kan ook door meerdere deelnemers gebruikt worden mits aan de volgende regels wordt voldaan: 
 • Het moet vooraf gemeld zijn aan het wedstrijdsecretariaat bij het inschrijfbureau; 
 • De deelnemers starten nooit in dezelfde startgroep; 
 • Het moeten altijd dezelfde personen zijn die gebruik maken van de transponder om fouten in het systeem te voorkomen. 
 • Indien deelnemers niet in het bezit zijn van een transponder, kan deze bij het inschrijfbureau worden gehuurd voor 5 euro per wedstrijd.  

Deelname aan wedstrijden 

Artikel 422 

Specifiek voor de gewestelijke marathoncompetitie geldt de volgende procedure voor aanmelden en inschrijven en categorie indeling: 

Aanmelden en inschrijven 

 • Deelnemers van alle categorieën dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd online in te schrijven. Niet ingeschreven betekent niet starten. De beschreven procedure onder ‘Aanmelden en inschrijven’ (zie: linkermenu) maakt integraal onderdeel uit van dit reglement. 

Junioren t/m Masters: 

 • Om mee te kunnen doen aan de marathoncompetitie hebben deelnemers vastrecht betaald. De abonnementhouders die zich via de vereniging hebben aangemeld voor de marathoncompetitie hebben vastrecht betaald aan de vereniging. Aan deze deelnemers is in het systeem ‘baankaart’ toegekend, wat betekent dat het vastrecht reeds is betaald, vandaar ‘wedstrijd: gratis’. Vanaf de start van de competitie kan alleen nog per wedstrijd worden ingeschreven. Heb je geen ‘baankaart’, dan zijn de kosten voor vastrecht bij deelname aan de competitie: 7,50 euro voor Pupillen en 10,00 euro voor Junioren t/m Masters. 
 • Deelnemers aan de competitie zorgen er voor dat de licentie op orde is en de gegevens compleet zijn ingevuld bij https://mijn.knsb.nl. Koop of verleng de wedstrijdlicentie en vink ‘marathon’ aan. In het geval de deelnemer ‘marathon’ aanvinkt pas na het betalen van vastrecht, dan stuurt de deelnemer een e-mail naar het wedstrijdsecretariaat (gtcm.zh@gmail.com), zodat de baankaart kan alsnog kan worden aangemaakt. Zonder licentie is er geen 8-cijferig relatienummer en kan niet online worden ingeschreven. De deelnemer zorgt er ook voor dat de overige gegevens (e-mailadres, transpondernummer, etc.) altijd up-to-date zijn. 
 • Deelnemers die zich niet hebben aangemeld via de vereniging en toch willen meedoen, kunnen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd inschrijven via Schaatsen.nl. Betaling van vastrecht geschiedt dan via de online inschrijving. 
 • Inschrijven voor de wedstrijd gebeurt tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van elke de wedstrijd, via Schaatsen.nl. Zie de wedstrijdkalender en de knop INSCHRIJVEN | WEDSTRIJDEN op de gewestelijke website. 
 • Voor Junioren B staat de startgroep van de Junioren open om online in te schrijven. Wil een Junior in een hogere startgroep starten, dan kan dat op aanvraag bij de GTC Marathon. De Junior schrijft zich dan eerst in bij de startgroep van de Junioren en stuurt direct daarna een e-mail met de motivatie naar de GTC Marathon: gtcm.zh@gmail.com. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zal het wedstrijdsecretariaat de deelnemer omzetten naar de hogere startgroep. Let op: doe dit tijdig. 

Mass start Pupillen: 

 • De Pupillen melden zich ook tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van elke de wedstrijd aan via Schaatsen.nl. Voorafgaand aan de wedstrijd ontvangen de deelnemers in de gewestelijke ruimte de leentransponder en het bijbehorende beennummer, die direct na de wedstrijd ook daar weer ingeleverd kunnen worden. 

Daglicentie: 

 • Het is mogelijk om mee te doen met een daglicentie. Dit geldt voor alle competitiewedstrijden van elke startgroep met uitzondering van de finale. Het gewestelijk kampioenschap is ook uitgesloten. Zie voor regels over daglicentie: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijddaglicentie.​ Deelnemers met een daglicentie worden opgenomen in de daguitslag en dingen mee naar de dagprijzen. Deelnemers ontvangen geen punten voor het klassement. 
 • De kosten voor deelname van de wedstrijd met een daglicentie zijn 12,50 euro voor de jeugdcategorieën (tot 18 jaar) en 17,50 euro voor volwassenen. Deze bedragen zijn inclusief vastrecht. Betaling geschiedt via de online inschrijving. 
 • Alle bepalingen uit het betreffende wedstrijdreglement gelden ook voor deelnemers met een daglicentie. 

Inschrijfbureau en jurykamer 

 • In de gewestelijke ruimte (de grote zaal) is het inschrijfbureau ingericht. Deelnemers aan marathonwedstrijden melden zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het inschrijfbureau door het tekenen van de presentielijst. Waarbij door de deelnemer nogmaals de gegevens worden gecontroleerd: naam, startgroep, transpondernummer en beennummer. Voor deelnemers met een daglicentie worden daar per wedstrijd de beennummers uitgegeven en weer in ontvangst genomen. Vragen over wedstrijd gerelateerde zaken kunnen bij het inschrijfbureau worden gesteld. Na de wedstrijd en het bekend worden van de definitieve uitslag zullen in deze ruimte de dagprijzen worden uitgereikt. De uitslag ligt ter inzage op het bureau en wordt zo snel mogelijk online gepubliceerd op de gewestelijke website bij de wedstrijdkalender. 
 • Het is niet toegestaan voor deelnemers om de jurykamer te betreden. 

2 Categorieën en startgroepen 

De categorie en startgroep indeling is als volgt: 

Heren C1  -Junioren A (1500 m <2.09.0) en Junioren B op aanvraag (klasse 1+2 <2.15.0), Neo-Senioren, Senioren en (oud) deelnemers 6-Banen toernooi 
Heren C2  -Junioren A (1500 m <2.16.0) en Junioren B op aanvraag (klasse 3 <2.22.0), Neo-Senioren en Senioren 
Heren C3  -Junioren A en Junioren B op aanvraag, Neo-Senioren en Senioren 
Dames D1  -Junioren A (klasse 1) en Junioren B op aanvraag (klasse 1), Neo-Senioren, Senioren, Dames Masters en (oud) deelnemers 6-Banen toernooi 
Dames D2  -Junioren A (1500 m 2 <2.24.0) en Junioren B op aanvraag (1500 m <2.29.0), Neo-Senioren, Senioren en Dames Masters 
Dames D3  -Junioren A en Junioren B op aanvraag, Neo-Senioren, Senioren en Dames Masters 
Masters M1  -Heren Masters, (oud) deelnemers 6-Banen toernooi of: -A (39 – 43 jaar) B (44 – 48 jaar) 
Masters M2  -Heren Masters of: -C (49 – 53 jaar) D (54 – 58 jaar) 
Masters M3  -Heren Masters of: -E (59 – 63) en verder 
Mass start Junioren B  -Jongens en Meisjes Junioren B 
Mass start Junioren C  -Jongens en Meisjes Junioren C 
Mass start Pupillen AB  – Jongens en Meisjes Pupillen A en B 
Mass start Pupillen CDEF  – Jongens en Meisjes Pupillen C t/m F 
 • Bij de marathon is er geen onderscheid tussen 1e en 2e jaars, dus als er bijvoorbeeld gesproken wordt over Junioren C dan zijn dit zowel de 1e als 2e jaars. 

De startgroep indeling is als volgt: 

 • Startgroep 1 (D1/C1/M1) – 50 ronden – De categorieën D1/C1/M1 zijn de snelle rijders, de topsportklasse. Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. 
 • Startgroep 2 (D2/C2/M2) – 35 ronden – De categorieën D2/C2/M2 vormen de sportklasse. Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de deelnemer de juiste indeling worden gemaakt. 
 • Startgroep 3 (D3/C3/M3) – 10+25 ronden – De categorieën D3/C3/M3 vormen de basisklasse en geldt ook als instroomgroep. Indeling in deze groep geschiedt ook op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de deelnemer de juiste indeling worden gemaakt. 
 • Mass start Junioren B en C en Pupillen – De Junioren B en C en Pupillen rijden een Mass start competitie. Er worden geen limiettijden gehanteerd, alle ingeschreven deelnemers mogen deelnemen. Het gehele reglement is te lezen onder ‘Reglement Mass start Competitie Junioren en Pupillen’ (zie: linkermenu). 
 • GTC Marathon beslist bij uitzonderingen. 

Plaatsing voor landelijke wedstrijden 

Artikel 423 

Aanvullend op Artikel 423, lid 2 geldt het volgende: 

Voor de plaatsing voor het NK Junioren ABC en de finalewedstrijd Pupillen AB, maakt de KNSB op basis van de licentiehouders per gewest gedurende het seizoen een verdeling. Van het aantal toegewezen plaatsen behoudt GTC Marathon 1 plek om een deelnemer aan te wijzen. Dus stel dat er bij de Junioren C 8 deelnemers mogen worden geselecteerd, dan gebeurt dat voor 7 deelnemers volgens onderstaande selectie en wordt 1 deelnemer aangewezen door GTC Marathon. 

Selectie voor de NK Jeugdmarathon: 

Selectie voor Junioren ABC in onderstaande volgorde: 

 • Landelijke A en B rijders 
 • Deelnemers 6-Banen toernooi met punten 
 • De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon 
 • De door de GTC Marathon aangewezen rijder 
 • De hoogst geklasseerde(n) uit de gewestelijke marathoncompetitie. Voor Junioren A en B geldt hiervoor de volgorde van selecteren: Startgroep 1, Startgroep 2, Startgroep 3 en dan de Mass start Junioren B en C 

Selectie voor de Pupillen AB in onderstaande volgorde: 

 • De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon 
 • De door de GTC Marathon aangewezen rijder 
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde(n) uit de gewestelijke Mass start competitie 

Puntenwaardering en prijzen 

Artikel 424 

1 Regeling puntenwaardering 

In afwijking van het Wedstrijd Reglement, Artikel 424 geld de volgende regeling puntentoekenning: 

 • Bij de Heren C1/C2/C3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt. 
 • Bij de Heren Masters M1/M2/M3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt. 
 • Bij de Dames D1/D2/D3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt. 
 • De winnaar van elke wedstrijd krijgt 0,1 punt extra.  
 • Voor elke ronde voorsprong op het peloton krijgt een deelnemer 3 punten. 
 • Alle wedstrijden tellen mee voor het eindklassement. 
 • Bij de Junioren B en C en Pupillen is de puntentelling te vinden onder ‘Reglement Mass start Competitie Junioren en Pupillen’. Bij de Pupillen wordt in de puntentelling onderscheid gemaakt in Pupillen AB en CDEF. 

2 Regeling prijzentoekenning 

Voor de regeling prijzentoekenning, is een document opgesteld, dit is te vinden door te klikken op de volgende link: Kosten en prijzenschema marathonschaatsen Zuid-Holland. 

Reglement Mass start Competitie Junioren en Pupillen 

GTC Marathon heeft voor de Pupillen en Junioren een reglement voor de Mass start Competitie opgesteld. In aanvulling op het Wedstrijdreglement Marathon gelden de volgende bepalingen. 

De competitie bestaat dit seizoen uit 5 wedstrijden en een finalewedstrijd voor Junioren B en C en 3 wedstrijden en een finalewedstrijd voor Pupillen AB en CDEF. 

Startgroepen: 

 • Tijdens de Mass start zullen de meisjes en jongens in startgroepen gezamenlijk starten. Er zal aan het einde van de Mass start per categorie een apart klassement worden opgemaakt.  
 • Meisjes en Jongens Pupillen C t/m F – 8 ronden 
 • Meisjes en Jongens Pupillen A en B – 12 ronden 
 • Meisjes en Jongens Junioren C – 20 ronden 
 • Meisjes en Jongens Junioren B – 25 ronden 
 • De eerste ronde van de Mass start is een loze ronde. Deze ronde wordt niet meegeteld bij het totaal aantal te verrijden ronden. Bij de doorkomst na de loze ronde klinkt de bel is de wedstrijd gestart. 
 • Limiettijden per categorie worden niet gehanteerd. Alle aangemelde deelnemers mogen meedoen. 

Afspraken over materiaal en baan: 

 • Start op de 100m startlijn 
 • Starten in rijen van 6 op volgorde van het klassement van de algemene afstanden 
 • 1 meter tussen de rijen  
 • 1e ronde is ‘en groupe’ / loos, de klassementsleider rijdt de eerste hele ronde rustig op kop 
 • Deelnemers die voorwaarts bewegen en uit hun startrij gaan voordat het startschot valt, zullen worden gediskwalificeerd. 
 • Tijdens de wedstrijd 
 • Tijdens de Mass start zal bij de finishlijn het aantal te rijden ronden te zien zijn. Het aftellen begint bij de tweede keer dat de deelnemers de finishlijn kruisen. Vanaf dat moment mogen de deelnemers versnellen om een betere positie te krijgen. 
 • Halverwege de wedstrijd (na respectievelijk 4, 6, 10 en 12 ronden) zal er één tussensprint zijn, waarbij de eerste 3 deelnemers punten krijgen. 
 • Er wordt gebeld wanneer de laatste ronde is ingegaan, als de eerste deelnemer van de kopgroep de finishlijn passeert.  
 • Als er tijdens deze eerste ronde een val plaats vindt, waarbij een groot deel van het peloton is betrokken dan zal de wedstrijd worden gestopt door een fluitsignaal of een schot van de starter en zal de wedstrijd onmiddellijk opnieuw worden gestart. 
 • Hinderen van andere deelnemers, bijvoorbeeld wanneer dit de oorzaak is van een val van de deelnemer, leidt dit tot diskwalificatie.  
 • Finish op de normale 500m finish plek. 

Klassement: 

 • Eerste 15 deelnemers worden geklasseerd (van zowel meisjes als jongens) 
 • Het klassement wordt opgemaakt door de punten per wedstrijd bij elkaar op te tellen. 
 • Bij een gelijke stand in het Mass start klassement geldt de hoogst behaalde klassering in een wedstrijd. Indien dit geen uitsluitsel geeft, geldt de hoogste klassering bij de laatst verreden wedstrijd.  
 • Indien een deelnemer is gedubbeld door het peloton van zijn/haar eigen geslacht dient de deelnemer de Mass start uit te rijden om geklasseerd te worden. De deelnemer dient wel rekening te houden met de andere deelnemers in de baan. 
 • Het klassement wordt bijgehouden op de gewestelijke website. 

De puntentelling: 

 • De puntentelling is afhankelijk van de volgorde waarop de deelnemers de finishlijn passeren. De puntentelling wordt per categorie en geslacht toegekend aan de deelnemers.  
 • Er is halverwege de wedstrijd per startgroep één tussensprint, waarbij de eerste 3 deelnemers punten krijgen, aflopend van 5, 3 naar 1. 
 • Winnaar krijgt 25,1 punten / 2e 21 punten / 3e 18 punten / 4e 16 punten / 5e 15 punten / 6e 14 punten / 7e 13 punten etc. 
 • Bij een ronde voorsprong op het peloton (op het eigen geslacht) krijg(t)(en) de koploper(s) in de groep 5 bonuspunten. Er moet wel een duidelijk peloton zijn gevormd in de wedstrijd. Of dat er een duidelijk peloton is en de toekenning van de 5 bonuspunten wordt bepaald door de scheidsrechter.