Het Gewest Zuid-Holland is een vereniging van en voor ijsclubs en schaatsverenigingen in de regio Zuid-Holland, actief in de disciplines langebaan, kortebaan, marathon, shorttrack, kunstrijden, schoonrijden, natuurijs, jeugdschaatsen en inline-skaten.

Het Gewest:

 • Behartigt de belangen van de aangesloten leden bij de landelijke bond.
 • Zorgt voor het huren van ijs en overige faciliteiten voor de sportbeoefening.
 • Zorgt voor de organisatie van trainingen op ijsbanen.
 • Zorgt voor de organisatie van wedstrijden op ijs en asfalt.
 • Zorgt voor de organisatie van landelijke wedstrijden.
 • Zorgt voor de organisatie van het jeugdschaatsen.
 • Zorgt voor stabiliteit en continuïteit.
 • Stimuleert samenwerking tussen de aangesloten leden.
 • Stimuleert talentontwikkeling.
 • Erkent en waardeert de inzet en prestaties van personen en organisaties die actief zijn binnen het Gewest.
 • Zet zich in voor een optimale beschikbaarheid van kunstijs in de regio.
 • Coördineert de organisatie van wedstrijden en toertochten op natuurijs.

Zij doet dat door het instellen en laten samenwerken van districten en commissies, zoals gewestelijke technische commissies (GTC), baancommissies (BC) en het regionaal talentencentrum (RTC). Het Gewest zorgt er daardoor mede voor dat duizenden sporters in de regio Zuid-Holland hun sport kunnen beoefenen en beleven.

Leden

Het Gewest Zuid-Holland heeft 113 leden. Daarvan zijn 73 verenigingen een (natuur-)ijsvereniging en zijn er 40 verenigingen een sportclub gericht op een of meerdere van de genoemde disciplines. Het zijn verenigingen die vaak al jarenlang bestaan. Sterker nog, de gemiddelde leeftijd van onze verenigingen is 96 jaar! De oudste verenigingen (IJsclub Stolwijk, IJsclub Eendracht maakt Macht en Vlaardingse IJsclub) zijn in 1879 opgericht. De jongste vereniging (Erasmus Studenten Schaatsvereniging Alcedo) zag in 2013 het levenslicht. Er vonden in het verenigingsjaar 2018-2019 geen mutaties in het ledenbestand plaats.