De sponsorcommissie richt zich primair op ondersteuning van de talentontwikkeling binnen alle disciplines binnen het Gewest. Dat doet zij in nauwe samenwerking met de GTC’s, ouders en bestuur. De sponsorcommissie bestaat uit:

Gerard Snelvoorzittersponsorcommissie@knsbgewestzh.nl06-36568858
Jan Revetsecretarissponsorcommissie@knsbgewestzh.nl06-57680856

De sponsorcommissie zoekt versterking in de vorm van een of meerdere personen die willen helpen het sponsorbeleid verder vorm te geven en sponsoren te interesseren voor onze mooie sporten. Dat kan door lid te worden van de Commissie, of door een keer mee te denken over hoe jouw netwerk kan worden benut om mogelijke sponsoren te benaderen. 

Ben je geïnteresseerd in sponsoring, neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak om de mogelijkheden nader te bespreken!