Klik hier voor de huidige klasse indeling (12 Okt 2020)

Om wedstrijden in te delen maken we gebruik van een klassenindeling op basis van tijden gereden op de Uithof.

Klasse 1 is gereserveerd voor rijders met Ysfaciliteiten (YF), voor klasse 2 en hoger werken we dit seizoen met limiettijden op twee sleutelafstanden. Je ziet deze vermeld staan in bijgaand schema en in de wedstrijdkalender. Het gaat steeds om je beste officieel geregistreerde Uithoftijd* in het ‘vorige + huidige’ seizoen. Je kunt alleen inschrijven voor wedstrijden in je eigen categorie en je eigen klasse. Het inschrijfsysteem checkt of je aan de eisen voldoet. Aan het begin van de week worden de tijden van het weekeinde verwerkt en wordt de nieuwe klassenindeling bijgewerkt.

*) tijden van KNSB-licentiehouders gereden in Den Haag, zodra ze officieel geregistreerd zijn. Deze tijden zijn eventueel na te zoeken op https://www.schaatsen.nl/ranglijsten/

Verschil met vorig seizoen / overgangsregime

Er zijn twee verschillen met vorig seizoen:

  • Voor de klassenindeling telden ook tijden mee die op andere banen gereden werden. Nu gelden alleen nog Uithoftijden
  • De klassenindeling was voor veel rijders maar op één sleutelafstand gebaseerd. Dit jaar voegen we voor de avondrijders naast de 1500 ook de 1000 m toe. Junioren C 3 kunnen nu ook naar klasse 2 en 3 op basis van de 500 m (was alleen 1000). En pupillen kunnen klasse 4 nu ook met een 300 metertijd halen. Deze nieuwe limieten zijn blauw gemarkeerd in onderstaand schema

Voor de overgang naar het huidige seizoen blijven tijden die vorig jaar op een andere baan zijn gereden nog meetellen. Dit geldt alleen voor de afstanden die vorig jaar meetelden voor de klassenindeling. Zo voorkomen we dat rijders bij de start van het seizoen door de nieuwe regels degraderen. Tegelijk kunnen sommige rijders nu wél promoveren doordat hun Uithoftijd op een kortere afstand nu meetelt.

Pupillen en junioren C

Junioren C kunnen promoveren op basis van de 500 óf de 1000 meter. Bij de pupillen geldt voor alle klassen de 500 meter; promoveren naar klasse 4 en 5 kan ook met een 300 metertijd.   

Jun B en ouder: vaste limieten op 1500m en 1000m

Voor alle rijders vanaf junior B geldt dezelfde indeling. Zie onderstaand schema en de tabel in het wedstrijdprogramma. Van de junioren A en neo’s zullen meer rijders in klasse 2 zitten dan van junioren B of masters. In het verleden was dat voor die laatsten een nadeel, omdat de rijders in een lagere klasse meer wedstrijden kregen, maar de verdeling wordt nu veel gelijkmatiger. De limieten dienen louter voor het praktisch indelen van wedstrijden. De kans dat je een gelijkwaardige tegenstander krijgt, wordt hiermee groter dan voorheen. 

Verkeerde klasse indeling?

Denk je dat je verkeerd bent ingedeeld of sta je niet op de lijst met klasse indeling, stuur dan even een e-mail naar systeembeheer@bcdenhaag.net

Nog een paar dingen om te weten:

  • Wie vorig jaar geen tijd heeft gereden op de sleutelafstand(-en), begint in de onderste groep. 
  • Naast wedstrijden per klasse blijft de baancompetitie belangrijk. Daar komen alle leeftijdsgenoten (behalve beginners pupil en jun C) bij elkaar, zonder snelheidseisen.
  • Klasse 1 is voor rijders van het KNSB Talententeam, rijders van de Gewestelijke selctie jun-B en rijders met IJsfaciliteiten (YF).
    De normen voor YF vind je hier. inclusief YF-normen voor masters.