Met ingang van seizoen 2020-2021 zijn de normen om gebruik te kunnen maken van IJsfaciliteiten (YF)  niet   gewijzigd t.o.v. de normen van seizoen 2019-2020.  De doelstelling van de GTC om op termijn in een ideale situatie een piramidale YF opbouw vanaf jun-C na te streven, blijft hierbij gehandhaafd.

Via de link onderaan deze bladzijde zijn de YF normen inzichtelijk en zijn  voor iedereen pas vanaf seizoen 2019-2020 geldend. 

Bij het behalen van de YF normen/limieten zal  niet meer automatische de promotie naar snelheidsklasse-1  in het inschrijfsysteem worden verwerkt.

Mocht je tijdens het seizoen je YF limieten gehaald hebben dan moet je dat doorgeven aan Willem-Jan Molleman, contactpersoon namens de GTC voor YF, 

mobiel: 06-81955270
e-mail: wjmolleman@ziggo.nl

Natuurlijk kan je hier ook voor vragen terecht.

Limieten IJsfaciliteiten 2020-2021