Datum: 13 en 14 november 2021 (tevens selectie NK Allround en JWC1 en JWC2)

▪     Naast de titel om de Residentie Cup voor de gewesten, plaatst de top-8 van het klassement van de 500m, 1.500m en 3.000m van de deelnemers tijdens de wedstrijdweekend van de Residentie Cup zich direct voor het NK Allround junioren.

▪    Plaatsingswedstrijd voor Junior World Cup 1 (JWC1) en Junior World Cup 2 (JWC2).

▪    Zowel de winnaar 500m als ook de winnaar 1.500m Residentie Cup bij de junioren A wordt rechtstreeks geplaatst voor het NK Afstanden Junioren 500m resp. 1.500m (ongeacht de gereden tijd).

Via de link hieronder is meer informatie te vinden over de uitnodiging voor deelname aan de ResidentieCiup wedstrijd.
Deze uitnodiging is ook per e-mail aan alle GTC’s LB/KB gestuurd.

Tevens vind je hieronder de link naar het (voorlopige) informatiebulleing voor de ResidentieCup.
De in dit bulletin geel gemarkeerde tekst moet nog worden ingevuld of kan nog veranderen op grond van de te verwachten persconferentie over de Coronamaatregelen.

Let Op: In verband met de verscherpte Corona  maatregelen per 6 november jl. is de ingang op de Uithof voor schaatsers, trainer/coaches, officials en publiek tijdelijk verplaatst naar  de oude entree ter hoogte van de 500-meter start.
(Bij deze ingang is een witte tent geplaatst)

Aldaar zal ook de CoronaCheck-app gecheckt worden op geldigheid.

Vóór de toegangscontrole is het dragen van een mondkapje verplicht.  Daarna geldt dit niet meer als verplichting.

Zie ook de plattegrond van De Uithof hieronder en in het informatie bulletin.

LET OP:
Hieronder een overzicht van de deelneem(st)ers die door de gewesten in een gewestelijk team zijn aangemeld voor deelname aan de ResidentieCup wedstrijd.
Betreffende sporters hoeven zich niet aan te melden via de inschrijfmodule van het inschrijfsysteem.

Alleen de schaats(st)ers die toegevoegd zijn aan het deelnemersveld om alleen mee te doen aan de selectiewedstrijd voor het NK Allround hebben daarvoor een uitnodiging vanhet bondsbureau van de KNSB ontvangen.
Zij dienen zich wel in te schrijven om deel te kunnen nemen.