Zoals ook bij de mededelingen op de nieuwspagina van de gewestelijke website is vermeld, worden er in maart door de BAANCOMMISSIE nog enkele trainingswedstrijden voor schaats(st)ers t/m 27 jaar georganiseerd.

Echter de resultaten van deze wedstrijden worden, conform de door de KNSB vastgestelde coronamaatregelen, niet geregistreerd in de VANTAGE databank

‘Coronarecordwedstrijden 2021’ tellen niet mee voor YF

De wedstrijden die aan het einde van het seizoen alsnog kunnen worden georganiseerd zijn geen officiële wedstrijden. Er worden geen tijden geregistreerd in de systemen. Hierdoor tellen de tijden dus ook NIET mee voor het behalen van YF.

We beraden ons nog op de start van seizoen 2021-2022 en YF.

Namens de GTC langebaan

Willem Jan Molleman

Vanaf oktober 2012 hanteert Gewest Zuid-Holland een nieuwe regeling die extra faciliteiten biedt aan clubschaatsers met kansen op NK-deelname. Een clubschaatser is een schaatser die geen lid is van de gewestelijke opleidingsploeg of van het KNSB Talentteam ZH, Deze nieuwe regeling biedt al vanaf het begin van het seizoen faciliteiten. De YF worden per seizoen verstrekt, op basis van vooraf vastgestelde normen. Ze bestaan uit:

  • Toegang tot een rustig trainingsuur* voor opleidingploeg, RTC + YF-rijders (donderdag 17:00 – 18:15 uur)).
  • Hetzelfde wedstrijdprogramma als de rijd(st)ers van de opleidingsploeg en RTC ploeg langebaan.
  • Indien NK-deelname: coaching door gewestelijke trainers.

*) De toegang tot dit trainingsuur geldt niet voor Sen-B en Masters met YF.

Normen

De normen worden jaarlijks vastgesteld door de GTC van het Gewest Zuid-Holland.

Toekenning YF

Bij de start van het seizoen worden YF toegekend aan alle rijders die in het vorige seizoen aan de toen voor hun leeftijdsklasse geldende normen hebben voldaan. (Een junior C2 krijgt dus YF als hij/zij in het vorige seizoen de norm voor junioren C1 heeft gehaald). Tijdens een seizoen kan een rijder YF toegekend krijgen als hij/zij vóór 31 december aan de normen van de huidige leeftijdsklasse heeft voldaan. Wie na 1 januari aan de norm voldoet, kan het lopende seizoen kiezen om het seizoen af te maken in klasse 2 en mee te blijven doen in de baancompetitie of alleen toegang tot het gewestelijk wedstrijdprogramma en dus in klasse 1 gaan rijden. Hiermee vervalt het recht op deelname aan de baancompetitie.

Toegang tot het rustige trainingsuur krijgt de rijder die zijn normen haalt na 1 januari pas het volgende seizoen.

Opmerkingen hierbij:

  • YF Allround geldt voor pupillen A t/m jun-A
  • YF Sprint en afstanden vanaf junioren B
  • De normen voor pupillen B (allround) en junioren C2 (sprint) dienen alleen voor toekenning YF in volgend seizoen.
  • Alleen gereden tijden op DE UITHOF, opgenomen in Vantage, gelden. Voor senioren B en Masters gelden Europeese tijden

Gebruik YF

Wie aan de YF-normen voldoet, komt in snelheidsklasse 1 en krijgt de rest van het seizoen hetzelfde wedstrijdprogramma als de gewestelijke ploegen in zijn/haar leeftijdsklasse. YF-rijders die gebruik willen maken van het YF-trainingsuur (do-1), moeten een abonnement voor dat uur bestellen. Mocht je tijdens het seizoen je YF limieten gehaald hebben dan kan je dat doorgeven aan Willem-Jan Molleman, contactpersoon namens de GTC voor YF, 

mobiel 06-81955270 of

email: wjmolleman@ziggo.nl

Natuurlijk kan je hier ook voor vragen terecht.