Vanaf oktober 2012 hanteert Gewest Zuid-Holland een nieuwe regeling die extra faciliteiten biedt aan clubschaatsers met kansen op NK-deelname. Een clubschaatser is een schaatser die geen lid is van de gewestelijke opleidingsploeg of van het KNSB Talentteam ZH, Deze nieuwe regeling biedt al vanaf het begin van het seizoen faciliteiten. De YF worden per seizoen verstrekt, op basis van vooraf vastgestelde normen. Ze bestaan uit:

 • Hetzelfde wedstrijdprogramma als de rijd(st)ers van de Gewestelijke opleidingsploeg jun-B en KNSB Talent Team Zuid-West (KTT-ZW) langebaan.
 • Toegang tot een rustig trainingsuur voor gewestelijke opleidingploeg jun-B, KTT-ZW + YF-rijders (donderdag 17:00 – 18:15 uur).
 • Indien NK-deelname: coaching door gewestelijke trainers.


Normen

De normen worden jaarlijks vastgesteld door de GTC van het Gewest Zuid-Holland.

Toekenning YF

Bij de start van het seizoen worden YF toegekend aan alle rijders die in het vorige seizoen aan de toen voor hun leeftijdsklasse geldende normen hebben voldaan. (Een junior C2 krijgt dus YF als hij/zij in het vorige seizoen de norm voor junioren C1 heeft gehaald). Tijdens een seizoen kan een rijder YF toegekend krijgen als hij/zij vóór 31 december aan de normen van de huidige leeftijdsklasse heeft voldaan. Wie na 1 januari aan de norm voldoet, kan het lopende seizoen kiezen om het seizoen af te maken in klasse 2 en mee te blijven doen in de baancompetitie of alleen toegang tot het gewestelijk wedstrijdprogramma en dus in klasse 1 gaan rijden. Hiermee vervalt het recht op deelname aan de baancompetitie.

Toegang tot het rustige trainingsuur krijgt de rijder die zijn normen haalt na 1 januari pas het volgende seizoen.

Opmerkingen hierbij:
Vanaf seizoen 2022-2023 geldt geen YF regeling meer voor senioren B en masters
Senioren B en masters die in hun leeftijdsklasse op het hoogste niveau functioneren, krijgen regelmatig de kans op passende langebaanwedstrijden. Zij hebben echter geen toegang tot speciale trainingsuren.

  YF Allround geldt voor pupillen A t/m Sen-A

  • YF Sprint en 3000m individueel vanaf junioren B
  • De normen voor pupillen B (allround) en junioren C2 (sprint) dienen alleen voor toekenning YF in volgend seizoen.
  • Alleen gereden tijden op DE UITHOF, opgenomen in Vantage, gelden.

  Gebruik YF

  Wie aan de YF-normen voldoet, komt in snelheidsklasse 1 en krijgt de rest van het seizoen hetzelfde wedstrijdprogramma als de gewestelijke ploegen in zijn/haar leeftijdsklasse.
  YF-rijders die gebruik willen maken van het YF-trainingsuur (do-1), moeten een abonnement voor dat uur bestellen.
  Mocht je tijdens het seizoen je YF limieten gehaald hebben dan kan je dat doorgeven aan Richard Stolwijk, contactpersoon namens de GTC voor YF, 

  mobiel 06-53844134 of

  email: stolwijk.richard@gmail.com

  Natuurlijk kan je hier ook voor vragen terecht.