Amaranth
Den Haag
www.kunstrijden-amaranth.nl
info@kunstrijden-amaranth.nl

Haagsche IJsclub Houtrust
Den Haag                                            
www.hijh.nl                                     
hijh@live.nl
06-12947566  

IJsfun
Den Haag
www.ijsfun.nl
info@ijsfun.nl
070-3684389

Kunstrijvereniging De Drechtsteden
Dordrecht
www.ddd-kunstrijden.nl
info@ddd-kunstrijden.nl
06-30088442

KVS Rijnland
Leiden
www.ksvrijnland.nl
info@ksvrijnland.nl
06-20190378

Z.K.V. De IJsvogels
Zoetermeer
www.zkvdeijsvogels.nl
secretaris@zkvdeijsvogels.nl

Stars on Ice
Zoetermeer
www.starsonice.org
starsonice@hotmail.nl

Nederlandse IJsdansclub
Zoetermeer
www.nederlandseijsdansclub.nl
onnovisser@nederlandseijsdansclub.nl
0180-320878