IJsfaciliteiten voor Sen. B en Masters

 IJsfaciliteiten Senioren B en Masters

 

De GTC van het Gewest Zuid-Holland een YF-regeling voor junioren t/m senioren A, die aan een groep van ±40 rijders gunstig trainingsijs (do-1) en wedstrijdijs (zo-1) biedt om zich optimaal te kunnen voorbereiden op mogelijke NK-deelname.

Hieraan is een aparte regeling toegevoegd voor masters.

 

1. Wat levert YF voor masters op? Extra wedstrijdijs; geen extra trainingsijs

Masters die aan de voorwaarden voor YF voldoen en die gemeld hebben dat ze daarvan gebruik willen maken, worden toegevoegd aan snelheidsklasse 1 en krijgen daarmee toegang tot het wedstrijduur zondag-1. Ze krijgen géén toegang tot het gewestelijk trainingsuur op donderdag-1.

 

2. Aan welke normen moet men voldoen?

Deze regeling geldt alleen voor licentiehouders vanaf 30 jaar met een DH-wedstrijd nummer, die zich ingeschreven hebben voor langebaanwedstrijden Uithof en geen lid zijn van een merkenteam.

 

Normen bij seizoensstart

De lijst kandidaten wordt gebaseerd op NK- en WK-deelnames in het afgelopen seizoen.

De lijst wordt voorgeselecteerd en aangevuld op basis van 1500-metertijden (Europese tijden), ook uit het vorige seizoen.

Absolute 1500m-eis

Alleen rijders toegelaten die voldoen aan de minimale 1500m-limiet:

Dames: 2:36,00

Heren2:21.00

Daarnaast moet voldaan worden aan minstens één van de volgende voorwaarden

a. Top NK Masters allround 2015:

  • Dames v.a. senior B: top-3 in eigen leeftijdscat.
  • Heren senior B en master vanaf MF: top-3
  • Heren masters A tm masters E: top-6

b. Deelnemer WK Masters allround 2015

c. Seizoentijd 1500 m (Eur. tijden) minstens 6 seconden sneller dan Uithoflimiet klasse 2

 

Normen tijdens het seizoen

Tijdens het seizoen kunnen rijders worden toegevoegd die aan de absolute 1500m-eis voldoen, en die daarnaast aan voorwaarde (b) of (c) voldoen. Dat wil zeggen dat zij:

  • OF zich geplaatst hebben voor de WK masters (per 1 december 2016)
  • OF een 1500 metertijd gereden hebben die aan bovengenoemde eisen voldoet (c).

NB: NK speelt hierin geen rol. Behalen toppositie is namelijkl pas achteraf bekend :-)

 

3. Procedure voor gebruik van YF

Aan het begin van elk schaatsseizoen krijgen alle masters die in het vorige seizoen hebben voldaan de toen voor hen geldende voorwaarden voor YF, bericht via hun club en via de website www.knsbgeweszth.nl.

Dit houdt feitelijk in dat ze ingedeeld kunnen worden bij snelheidsklasse 1, die zijn wedstrijden rijdt op zondag-1 op de Uithof.

 

Kandidaten moeten zelf kiezen of ze hier gebruik van maken. Zo nee, dan worden ze op basis van DH-tijden ingedeeld in een Uithof-snelheidsklasse. Slechts één van beide is mogelijk.

 

Wie in de loop van het seizoen aan de voorwaarden voor YF voldoet – en daarvan gebruik wil gaan maken, moet dit zelf melden bij de contactpersoon namens de GTC, Willem-Jan Molleman 06-81955270 of via wjmolleman@ziggo.nl. De promotie naar snelheidsklasse 1 gaat zo snel mogelijk in; doorgaans is dit vanaf het tweede weekend na ontvangst van de melding.

© 2006 - 2019 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site