GewestVacatures

Vacature ondersteuning juridische zaken

Als Gewest krijgen we geregeld te maken met juridische kwesties. Bijvoorbeeld over besluiten en maatregelen die moeten worden genomen vanwege de AVG of WBTR, of de statuten. Of over de overeenkomsten die wij aangaan met accomodaties, trainers en andere vrijwilligers.

Het bestuur zoekt iemand die wij zo nu en dan kunnen raadplegen als wij ondersteuning op juridisch gebied nodig hebben. Je hoeft dus niet in een bestuur of commissie plaats te nemen, maar bent beschikbaar voor vragen van onze kant en schuift zonodig zo nu en dan aan bij een overleg.

Heb je een juridische achtergrond en ben je bereid ons te helpen met deze klankbordfunctie, neem dan contact op met Jan Revet via secretaris@knsbgewestzh.nl.