Jeugdschaatsen

Toegangsregels jeugdschaatsen vanwege corona

Versie 29 september 2020

Waarom 

De aangescherpte corona maatregelen hebben ook impact op het toegangsbeleid van de Uithof, afgestemd in een corona-protocol tussen de Uithof en de veiligheidsregio Den-Haag. De aanpassingen zijn er primair op gericht om de sportfaciliteiten aan te bieden, en het schaatsen te blijven faciliteren. Alle gebruikers (verenigingen en haar leden) zullen zich daaraan moeten conformeren. 

Basisregel 

Je bent alleen welkom als je géén last hebt van (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging boven de 38 graden. 

Beperkte toegang 

In principe zijn alleen de sporters en de trainers welkom, en mogen toeschouwers/publiek (helaas) niet blijven kijken

Richtlijn jeugdschaatsen 

Om het jeugdschaatsen toch doorgang te kunnen laten vinden, mag van de jongste kinderen (tot ca 9 jaar) één ouder mee naar binnen, om te helpen met het aandoen van de schaatsen. Daarna moeten de ouders (helaas) weer naar buiten tot de les is afgelopen, dan kunnen ze weer even naar binnen om de schaatsen weer uit te doen, en de kids op te halen. Van de oudere kids (ca 10 jaar en ouders) verwachten we dat ze zelfstandig de schaatsen kunnen aandoen en hun groepje opzoeken. 

Wanneer 

Tijdens alle jeugdschaats uren, Za-3 en Za-4 , van 17.00 – 20.00 

Registratie 

Bij de ingang van moeten alle volwassenen zich registreren. De registratie is primair bedoeld om (eventueel) GGD-contactonderzoek mogelijk te maken. 

Gedragscode 

Op het sportcomplex gelden aanvullende gedragscodes, voor jeugdleden, trainers en ouders. Er komt een looprichting op het complex. Het protocol is bij de verenigingen bekend. 

Handhaving 

 Tijdens de trainingsuren zijn er ‘corona-toezichthouders’ aangesteld, die er op toezien dat de afgesproken protocollen worden nageleefd. Ze zijn (met een hesje) duidelijk herkenbaar aanwezig. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de handhaving (BOA’s en politie) van de gemeente. Volg de instructies (zonder discussie) op.