Marathon

Marathonschaatsen – start seizoen 2021-2022

Het nieuwe seizoen gaat op 9 oktober van start! Op zaterdagavond zullen om 20:00 uur de eerste wedstrijden om de Oomssport Marathon Cup verreden worden. De volgende zondagochtend om 9:00 uur volgt de Mass start voor de Pupillen.

Kalender
De kalender staat sinds 1 september op de website van het gewest, te vinden via de volgende link: https://www.knsbgewestzh.nl/marathon/kalender/2021-2022. Een kleine aanpassing is doorgevoerd: de 2e wedstrijd van de Pupillen is verplaatst van zondagochtend 14 naar 7 november, om een betere aansluiting te hebben met de langebaan wedstrijden.

6-Banen toernooi
De beennummers voor het 6-Banen toernooi worden elk seizoen toegekend door de baancontactpersoon van GTC Marathon. Alle rijders die dat nog niet hebben gedaan, wordt verzocht een e-mail te sturen naar gtcm.zh@gmail.com. Voor nieuwe rijders (C1 en D1) geldt dat hierbij een motivatie zit. Het verzoek is om dit zo snel mogelijk te doen.

Inschrijven
De wedstrijden staan open voor inschrijving op Schaatsen.nl, of via de gebruikelijke Inschrijven wedstrijden-button op deze gewestelijke site links bovenaan. Ook hierbij is het verzoek je zo snel mogelijk in te schrijven voor alle wedstrijden. Afmelden kan altijd, uiterlijk 24 uur van te voren. Het kan namelijk zijn dat de licentie is verlopen omdat vanwege het geringe aantal wedstrijden vorig seizoen, deze lang niet meer is gebruikt.

Beennummers en startgroepen
Één dezer dagen zal op deze gewestelijke website de lijst met uitgegeven beennummers verschijnen. Daarnaast zal in een kolom de startgroep vermeld staan, waarin de deelnemer is ingedeeld. En zoek alvast het beennummer op, want volgens de gegevens van de GTC heeft de deelnemer deze reeds in bezit. Het nummer wordt niet nogmaals uitgereikt. Het verzoek is om deze gegevens te controleren en te reageren naar het wedstrijdsecretariaat als de gegevens niet kloppen.

Sportity app
Dit seizoen zal ook naast deze gewestelijke website gebruik gemaakt gaan worden van de Sportity app. een papierloze manier om de uitslagen eenvoudig en snel te delen. Deze is op de mobiele telefoon te downloaden via de Apple Store of Google Play. In de app bij ‘My channels’ klikken op ‘+ Add new’ waar ‘Marathon Den Haag’ te vinden is, gebruik daarvoor paswoord MAR-DH.

Sponsoren
Komend seizoen zullen de prijzen wederom gesponsord worden door Oomssport en Van Koppen Arbeidsrecht!

Veel succes met de laatste voorbereidingen.

GTC Marathon