Oktober 2014


Gewestelijke Technische Commissie Inline Skaten Gewest Zuid Holland
De GTC richt zich op: Inline skaten, ook wel skeeleren. De discipline voorheen aangeduid met ‘speed’. De focus ligt op het organiseren en ondersteunen van wedstrijdgerichte skeelersport.

Andere onderdelen verdienen zeker aandacht van de KNSB, zoals met name het tour-skaten. De GTC Inline Skaten ziet dit echter niet als haar doel.

1. Zorgen voor een goed wedstrijdaanbod in het gewest.
2. Bevorderen van de skeelersport door ondersteuning van sporters en sport-organisaties

Prioriteitsstelling
1. Breedte-wedstrijdsport
2. Talentontwikkeling
3. Topsport (vraaggestuurd)


Doelstellingen
Voor komende jaren zien wij de volgende doelstellingen:
 

Wedstrijden
De GTC wil dat minimaal de volgende wedstrijden/competities jaarlijks verreden worden:

  • Gewestelijk kampioenschappen
  • Gewestelijke competitie voor alle categorieen
    • Oomssport Skeelercup (volwassenen)
    • Jeugdskeelercup (jeugd)

Overige wedstrijden, competities en evenementen, zoals Skate4 en Jan van den Hoorn jeugdskeelercompetitie willen wij van harte ondersteunen. Ook zouden wij graag zien dat in het gewest een landelijke baan- en/of wegwedstrijd georganiseerd wordt en dragen we daar graag aan bij.
 

Wedstrijdpiste
Op dit moment is er geen inline skate piste in het gewest die voldoet aan de internationale standaard. Een piste is een baan met een lengte van 200 meter en oplopende bochten. Verschillende uitvoeringsmogelijkheden en combinaties met andere banen, zoals natuurijs en 400 meterbaan, zijn mogelijk. Voor een verdere ontwikkeling van de de skeelersport en skeelertalenten in ons gewest is het noodzakelijk om de beschikking te hebben over minstens één dergelijke piste binnen ons gewest. Als GTC willen we verenigingen en andere organisaties aanmoedigen en ondersteunen om een wedstrijdpiste te realiseren.

Opleidingen
De GTC wil zich inzetten om meer trainers en jury te krijgen met een skeelerspecifieke opleiding. Alhoewel dit primair een verantwoordelijkheid van de clubs is, willen wij hierin toch een initierende en coördinerende rol spelen.


Talentontwikkeling en selectie
Voor een goede talentontwikkeling zal de huidige skeelerselectie zich doorontwikkelen. Het doel is om het (jeugd) skeeleren in het gewest naar een hoger niveau te tillen. De bedoeling is om in de komende jaren als gewest de aansluiting te vinden met de betere jeugd in het land.

Licenties
De GTC streeft naar een verhoging van het aantal afgenomen licenties. Met name jeugdlicenties. Dit in verband met het streven om de jeugdskeelercompetitie in te bedden in het landelijke KNSB landschap. Ons streven is dat elke inline skater een skate-licentie afneemt. Dit mag echter geen onnodig hoge drempels opwerpen bij de deelnemers voor wedstrijddeelname.

GTC bezetting
De GTC is op dit moment goed gevuld. Echter sommige functies willen we beter scheiden en beter invullen.

Rol van skeelerclubs
De GTC streeft naar een grotere rol van clubs bij het organiseren van wedstrijden. Hierbij verwachten we dat de clubs meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor wat wat betreft het gastheerschap bij de wedstrijden van de diverse regionale en landelijke competities.

Wedstrijdorganisatie en KNSB
Wij willen ons inzetten voor een versimpeling van de regels en voorwaarden voor het organiseren van wedstrijden. Het organiseren van wedstrijden volgens de KNSB richtlijnen levert een hoop financiële en administratieve rompslomp op. De GTC is ervan overtuigd dat dit veel simpeler kan en ook veel simpeler moet. Het huidige systeem levert onnodig en teveel frustratie op voor het kader dat de competities vrijwillig mogelijk maakt.

RTC
Bij de ontwikkeling van een regionaal talenten centrum in dit gewest zal het inline skaten ook een rol gaan en moeten spelen. De skeelersport is volop in ontwikkeling. De rol die het skeeleren binnen de RTC kan gaan spelen zal op termijn duidelijk moeten worden.