Gewest

Algemene gewestelijke vergadering verplaatst naar 13 februari 2021

Het bestuur heeft besloten de algemene gewestelijke vergadering (AGV), die gepland stond op zaterdag 21 november aanstaande, te verplaatsen naar zaterdag 13 februari 2021. Het besluit is genomen omdat, door de combinatie van corona, grote drukte en onderbezetting, een goede voorbereiding van de vergadering meer tijd nodig heeft. Of dit een digitale vergadering moet, of een fysieke vergadering kan zijn, zal begin januari worden bekeken.

Uitstel wordt mogelijk gemaakt door de Tijdelijke Wet Covid-19 (paragraaf 4, artikel 7), die het mogelijk maakt de in de statuten vermelde termijn voor het organiseren van een AGV na afloop van het seizoen met maximaal 4 maanden te verlengen.