Gewest

Algemene Gewestelijke Vergadering 2022

Op zaterdag 2 juli vond in Rotterdam de Algemene Gewestelijke Vergadering 2022 plaats. 

De lustrumcommissie presenteerde haar plannen in het kader van 130 jaar Gewest Zuid-Holland. Rond het thema “nog een rondje” zullen komend jaar een symposium, een bijzondere wedstrijd en een feest worden georganiseerd.

Er werden een aantal besluiten genomen. Zo worden contributies ingevoerd ter dekking van de vaste kosten, zal een deel van het eigen vermogen worden aangewend voor fondsen ter stimulering van talentontwikkeling en breedtesport, krijgt het natuurijs een andere positie binnen de gewestelijke organisatie en gaat het bestuur in afgeslankte vorm slagvaardig verder.

Natuurlijk werden er werden meerdere sporters en vrijwilligers in het zonnetje gezet. Een aantal van hen werd vorig jaar al onderscheiden, maar door corona kon de uitreiking niet doorgaan. Dione Voskamp werd benoemd tot erelid voor het behalen  van de wereldtitel op de Teamsprint. Tijmen Snel tot lid van waardering voor het behalen van de Nederlandse titel op de sprint. Alle gedecoreerden van seizoen 2020-2021 en 2021-2022 op een rijtje:

Erelid

  • Dione Voskamp
  • Gé Wijnands
  • John Boere

Lid van verdienste

  • Thea den Hollander
  • Arnold van der Poel
  • Sieb Wiersma
  • Wim Qualm

Lid van waardering

  • Kitty van der Velde
  • Hans van der Post
  • Tijmen Snel