Gewest

Algemene Gewestelijke Vergadering 2020 uitgesteld naar 20 februari 2021

Gezien het weerbericht de komende week en de mogelijkheid dat er (als alles meezit) in het weekend van 13-14 februari op natuurijs geschaatst kan worden denken wij velen een dienst te bewijzen door de Algemene Gewestelijke Vergadering van 13 februari naar 20 februari te verplaatsen.

Dit betekent dat eventuele vragen ter behandeling tijdens de online vergadering ook tot woensdag 17 februari bij de secretaris ingediend kunnen worden.

Gezien de omstandigheden vindt de vergadering op afstand plaats. Deelnemers kunnen de vergadering bijwonen via een internetverbinding op de telefoon, tablet of computer.

Aan- en afmelden voor de vergadering kan via dit formulier:
Aan- en afmelden

Agenda, verslagen en overige onderliggende stukken zijn in dit document gebundeld:

Aangemelde deelnemers ontvangen enkele dagen voor de vergadering een e-mailbericht met een deelnamelink en verdere instructie.

Tijdens de AGV zullen alleen vooraf ingediende vragen worden behandeld. Vragen indienen is mogelijk tot woensdag 17 februari 2021 om 12:00. Alle ingediende vragen zullen in de vergadering worden behandeld en na de vergadering openbaar worden gemaakt zoals de regels voor online jaarvergaderingen voorschrijven.

Stemmen kan op twee wijzen plaatsvinden:

Stemmen bij acclamatie kan plaatsvinden door het opsteken van een “handje”. Deze procedure zal tijdens de vergadering worden toegelicht.

Indien er formeel gestemd moet worden ontvangen de stemgerechtigde deelnemers een e-mailbericht met de voorliggende vraag. Hierop kan met JA of NEE gereageerd worden.

Mocht u vragen hebben over de AGV dan kunt u deze stellen aan de secretaris.