Gewest

Algemene Gewestelijke Vergadering 2020 vindt digitaal plaats

De Algemene Gewestelijke Vergadering (AGV) 2020 zal digitaal plaatsvinden op zaterdag 21 november van 10:00 tot 12:00.

Toegang tot de vergadering hebben vertegenwoordigers van de leden van het Gewest, leden van de gewestelijke commissies, dragers van onderscheidingen en overige genodigden. Uitnodiging en stukken worden begin november toegestuurd. Voor deelname aan de vergadering dien je je vooraf aan te melden via onderstaand formulier of rechtstreeks bij de secretaris (secretaris@knsbgewestzh.nl). Je ontvangt dan voor de vergadering een bericht met nadere instructie. 

Aanmelden voor de AGV