Natuurijs

Sectie Natuurijs

Bij de KNSB is er een Sectie Natuurijs. Deze sectie, voorheen Sectie Toerschaatsen, is sinds winter 2016/2017 in taken, verantwoordelijkheden en naam veranderd. De sectie is naast toertochten ook verantwoordelijk voor ijsclubs. Dat wil zeggen, de sectie vormt een actieve schakel tussen de ijsclubs en het Bondsbureau. Dat gaat niet alleen over het natuurijs zelf maar bijvoorbeeld ook over lidmaatschapsvragen, bijeenkomsten, communicatie en vormen van ondersteuning. Het reglement Toerschaatsen wordt nog aangepast.

 

Gewestelijke Technische Commissie (GTC) Natuurijs
De discipline Toerschaatsen werd in verschillende gewesten ingevuld met een GTC Toerschaatsen, recreatie of toerisme. Van deze GTC Toerschaatsen is Jaap Wansinck tientallen jaren voorzitter geweest in gewest Zuid-Holland. De laatste jaren werkte hij als coördinator met enkele subcoördinatoren.
In Zuid-Holland is tegenwoordig geen GTC Natuurijs. Er wordt gewerkt met coördinatoren.

 

Gewestelijke coördinatoren
Gewestelijk Toertochtcoördinator

vacant

 

Gewestelijk natuurijscoördinator Langebaan/Kortebaan (wedstrijdsport)
Krijn Jongejan

 

Gewestelijk natuurijscoördinator Marathon (wedstrijdsport)
Floriaan Alfrink

 

 

© 2006 - 2020 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site