Reglement

Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen

Categorieën en startgroepen

Veiligheid

Transponders

Puntentelling

Finish en afsprintprocedure

Plaatsing voor landelijke wedstrijden

Aanmelden en inschrijven

 

Algemeen

Onderstaande reglement is uitsluitend van toepassing op de gewestelijke marathoncompetitie en kan afwijken van de huidige van toepassing zijnde landelijke wedstrijdreglementen:

 1. Om mee te kunnen doen aan de marathoncompetitie dienen deelnemers in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Een wedstrijdlicentie kan worden aangeschaft via: https://mijn.knsb.nl.
 2. Om mee te kunnen doen aan de marathoncompetitie hebben deelnemers via de vereniging, vastrecht betaald. Dit geldt niet voor deelname met  een daglicentie.
 3. Om mee te kunnen doen aan de marathoncompetitie hebben deelnemers één of meer trainingsabonnementen op De Uithof afgenomen bij de vereniging. Dit geldt niet voor deelname met  een daglicentie.
 4. Het is mogelijk om maximaal 3x in één seizoen mee te doen met een daglicentie. Dit geldt alleen voor alle competitie wedstrijden van elke startgroep met uitzondering van de finale. Het Gewestelijk Kampioenschap is ook uitgesloten. Deelnemers met een daglicentie worden opgenomen in de daguitslag en dingen mee naar de dagprijzen. Deelnemers ontvangt geen punten voor het klassement. Hoe een daglicentie aangevraagd kan worden staat onder ‘Aanmelden en inschrijven’ toegelicht.
 5. ​De beschreven procedure onder 'Aanmelden en inschrijven' (zie: linkermenu) maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.
 6. Deelnemers van alle categorieën dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd in te schrijven. Niet ingeschreven betekent niet starten.
 7. Deelnemers aan de marathoncompetitie dienen tijdens de wedstrijd een transponder te dragen en staat hieronder bij 'Transponders' verder toegelicht.
 8. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd en voor het toepassen van het wedstrijdreglement. Hij beoordeelt de accommodatie op veiligheidsaspecten en geeft leiding aan de jury en medewerkers van de organisatie. Alleen de scheidsrechter bepaalt of de wedstrijd wordt gestart, afgelast, gestaakt, onderbroken of beëindigd. Over de door hem genomen beslissingen onthouden de juryleden zich van ieder commentaar.
 9. Deelnemers dienen het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar te dragen. Niet goed zichtbaar of leesbaar betekent niet in de uitslag. Beennummers worden door de GTC Marathon uitgegeven en kosten 5 euro.
 10. Iedere categorie begint met 1 opwarmronde. Deelnemers die in de eerste ronde ten val komen mogen weer aansluiten zonder een ronde achterstand op te lopen. Dit in tegenstelling met het landelijke wedstrijdreglement.
 11. Ná het luiden van de bel of startschot is de wedstrijd officieel begonnen. Er kunnen geen deelnemers meer aan de betreffende wedstrijd worden toegevoegd.
 12. Deelnemers die de wedstrijd voortijdig staken, moeten dit melden bij de jury en verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan en worden niet geklasseerd.
 13. De landelijke Heren Top Divisie, Dames Top Divisie en Beloften starten alleen tijdens het Gewestelijk Kampioenschap. Over uitzonderingen beslist de GTC Marathon.

Categorieën en startgroepen

De categorie indeling is als volgt:

Heren C1

-Klasse 1+2: Junioren A, Neo-Senioren en Senioren, (oud) deelnemers 6-Banen toernooi

Heren C2

-Klasse 3+4: Junioren A, Neo-Senioren en Senioren

Heren C3

-Klasse 5: Junioren A, Neo-Senioren en Senioren

Dames D1

-Klasse 1+2: Junioren A, Neo-Senioren en Senioren, (oud) deelnemers 6-Banen toernooi

Dames D2

-Klasse 3+4: Junioren A, Neo-Senioren en Senioren

Dames D3

Klasse 5: Junioren A, Neo-Senioren, Senioren en Dames Masters

Masters M1

-Klasse 1+2: Heren Masters of:
-A (39 - 43 jaar) B (44 - 48 jaar)

Masters M2

-Klasse 3: Heren Masters of:
-C (49 - 53 jaar ) D (54 - 58 jaar)

Masters M3

-Klasse 4: Heren Masters of:
-E (59 - 63) en verder

Jongens Junioren JJ

-Junioren B en C

Meisjes Junioren MJ

-Junioren B en C

Jongens Pupillen JP

-Pupillen A t/m F

Meisjes Pupillen MP

-Pupillen A t/m F

Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van de klasseindeling en limieten, zoals deze voor de Langebaan is vastgesteld voor dit seizoen op De Uithof. Bij de marathon is er geen onderscheid tussen 1e en 2e jaars, dus als er bijvoorbeeld gesproken wordt over Junioren C dan zijn dit zowel de 1e als 2e jaars. GTC Marathon beslist bij uitzonderingen.

 

Indeling groepen:

D1/C1/M1 - 50 ronden (Startgroep 1)
Deze categorieën zijn de snelle rijders en kunnen ook deelnemen aan het 6-Banen toernooi, mits ze zich daarvoor elk seizoen opnieuw hebben aangemeld. De procedure is beschreven onder: '6-Banen toernooi' (zie: linkermenu). Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd.


D2/C2/M2 - 35 ronden (Startgroep 2)

Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de rijder de juiste indeling worden gemaakt. De rijders die punten hebben uit het vorig seizoen in het klassement voor de D2/C2/M2 zullen in ieder geval starten in de D2/C2/M2 groep.


DM/C3/M3 - 10+25 ronden (Startgroep 3)

Indeling in deze groep geschiedt bij D3/C3/M3 op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de rijder de juiste indeling worden gemaakt. Bij de Heren Master M3 op basis van 1500 m en in overleg met GTC Marathon op basis van leeftijd. De Dames Masters starten in principe in de Startgroep 3. Op verzoek kan in de Startgroep 2 worden gestart.
Promotie van Startgroep 3 naar Startgroep 2: de eerste 5 uit het eindklassement D3/C3/M3 promoveren naar de D2/C2/M2, diegene die op de plekken 6 t/m 10 zijn geëindigd mogen ook promoveren naar de D2/C2/M2. Masters ouder dan 60 zijn niet verplicht om te promoveren.

 

Junioren en Pupillen
De Junioren B starten bij de finishlijn en de Junioren C bij de finishlijn van de 1000 m. Het rondebord zal draaien op de kop van de wedstrijd en als de winnaar is gefinisht, is het einde wedstrijd voor alle rijders.

 

Veiligheid

Ter wille van de veiligheid:

Deelnemers aan wedstrijden dienen te dragen (Nationaal wedstrijdreglement, specifieke bepalingen marathon, Artikel 411):

 1. Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard voor shorttrack conform de ISU Special Regulations en Technical Rules rule 291 (Equipment of Skaters). De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder uitsteeksels. Rijders dienen de helm te dragen vanaf het moment dat ze het ijs betreden totdat de laatste rijder van de wedstrijd is gefinisht, of totdat de rijder vroegtijdig het ijs verlaat;
 2. Handbescherming:
  • Snijvaste handbescherming: Altijd op (semi-)overdekte ijsbanen. Op overige banen en/of trajecten bij een luchttemperatuur hoger dan vijf graden Celsius.
  • Handbescherming: Bij een luchttemperatuur van vijf graden Celsius of lager.
 3. Snijvaste scheenbescherming, geïntegreerd in de kleding of losse scheenbeschermers die gedragen worden aan de binnenkant van het pak;
 4. Snijvaste enkelbescherming;
 5. Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen;
 6. Het dragen van de volgende bescherming wordt aanbevolen:
  • Oogbescherming;
  • Snijvaste nekbescherming, eventueel geïntegreerd in;
  • Snijvaste kleding.
 7. De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 10 mm. Is dit niet in orde dan volgt er een startverbod.
 8. Elke handeling of wijze van rijden, die gevaar of hinder voor een deelnemer zou kunnen opleveren is verboden; met name worden genoemd: bij het ingehaald worden afwijken van je lijn. Bij of tijdens het inhalen de ingehaalde deelnemer(s) hinderen. En tijdens de wedstrijd duwen en/of trekken en vallend finishen. Bij overtreding kan declassering of diskwalificatie volgen.
 9. Bij alle wedstrijden kunnen op aanwijzing van de scheidsrechter en/of op advies van de dienstdoende ijsmeester pylonen worden geplaatst in de bochten. Dit ter bescherming van de ijskwaliteit. Deze pylonen worden normaliter stapsgewijs naar binnen getrokken en uiteindelijk verwijderd volgens een door de scheidsrechter vast te stellen schema. Echter, bij een zeer slechte ijskwaliteit aan de binnenkant van de bocht(en) kan het ook gebeuren dat deze pylonen de gehele wedstrijd blijven staan.

Transponders

Bij de (inter)nationale masterwedstrijden, (inter)nationale jeugdwedstrijden en bij alle regionale wedstrijden dienen de deelnemers om één enkel een transponder te dragen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van deze transponders.

Eén transponder kan ook door meerdere rijders/rijdsters gebruikt worden mits aan de volgende regels wordt voldaan:

 • De rijders/rijdsters starten nooit in dezelfde startgroep;
 • Het moeten altijd dezelfde personen zijn die gebruik maken van de transponder om fouten in het systeem te voorkomen;
 • Het moet vooraf gemeld zijn aan de jury.

Puntentelling

De puntentelling is als volgt:

 1. Bij de Heren C1/C2/C3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1.
 2. Bij de Heren Masters M1/M2/M3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1.
 3. Bij Dames D1/D2 krijgen de eerste 15 punten aflopend van 15 naar 1.
 4. Bij de Dames D3 krijgen de eerste 15 punten aflopend van 15 naar 1.
 5. Bij de Junioren en Pupillen krijgen de eerste 10 punten aflopend van 10 naar 1. Bij de Pupillen wordt in de puntentelling onderscheid gemaakt in Pupillen A en B.
 6. De winnaar van elke wedstrijd krijgt 0,1 punt extra. 
 7. Voor elke ronde voorsprong op het peloton krijgt de rijd(st)er 3 punten.
 8. Alle wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.

Finish en de afsprintprocedure

De afsprintprocedure is bedoeld om de klassering van de deelnemers vast te stellen. Er is bij de afsprintprocedure zoveel mogelijk aangesloten bij het landelijk reglement. Daartoe is voor de gewestelijke wedstrijden het volgende bepaald:

 1. De leider of leiders van de wedstrijd rijdt/rijden altijd het totaal aantal ronden van de wedstrijd.
 2. Een deelnemer heeft pas een ronde voorsprong op het peloton wanneer hij naar het oordeel van de scheidsrechter de achterste deelnemer van het peloton heeft bereikt. De scheidsrechter bepaalt welke deelnemers één of meer ronden voorsprong hebben. Deze deelnemers sprinten niet gelijk met het peloton af.
 3. Het rondebord geeft het aantal nog te rijden ronden aan van de koploper(s) in de wedstrijd.
 4. Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist.
 5. De eerste bel is altijd voor het peloton.
 6. Gedubbelde rijders met 1 of meerdere ronden achterstand ten opzichte van het peloton, moeten als het rondebord op 5 staat de wedstrijd onmiddellijk verlaten. Dit geldt voor iedere categorie. De scheidsrechter kan beslissen om de gedubbelde rijders eerder af te laten sprinten, zie voorbeeld 3.
 7. Een deelnemer behorende tot een groep met één of meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton kan ná het finishen van het peloton niet meer terugvallen in een andere groep met minder ronden voorsprong.
 8. Tijdens de finishprocedure mogen reeds gefinishte deelnemers zich niet bevinden op de laatste 100 meter vóór de finishlijn. Dit bemoeilijkt onnodig de video- en transponderuitslag.
 9. Indien de scheidsrechter meent dat de omstandigheden het noodzakelijk of zinvol maken het aantal te rijden ronden aan te passen, kan hij daar zonder enige discussie toe besluiten. Hij zal er zoveel mogelijk voor waken, dat de belangen van de leider(s) in de wedstrijd niet worden geschaad.
 10. De uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de aankomstrechter (dus niet door de scheidsrechter). Bij verschil van mening omtrent de volgorde van aankomst bij de finishlijn beslist de scheidsrechter. Deze beslissing is bindend.
 11. Pupillen krijgen de bel als het rondebord op 1 staat en sprinten af op 0. Alle rijders rijden de gehele wedstrijd uit.

Voorbeelden afsprintprocedure
voorbeeld 1:

peloton + achterblijvers
achterblijvers verlaten de wedstrijd op 5
peloton krijgt bel op 1 en sprint af op 0
 

voorbeeld 2:

1 kopgroep + peloton + achterblijvers
achterblijvers verlaten de wedstrijd op 5
peloton krijgt bel op 4 en sprint af op 3
kopgroep krijgt bel op 1 en sprint af op 0

voorbeeld 3:

2 kopgroepen + peloton + achterblijvers
achterblijvers verlaten de wedstrijd op 10
peloton krijgt bel op 6 en sprint af op 5
kopgroep 1 krijgt bel op 4 en sprint af op 3
kopgroep 2 krijgt bel op 1 en sprint af op 0

 

Plaatsing voor landelijke wedstrijden

Elke GTC Marathon wijst 2 rijders aan op een zelf te bepalen wijze en de overige deelnemers komen uit de 3 regionale M1 competities. Op basis van de licentiehouders per gewest, is er door de KNSB de onderstaande verdeling gemaakt:

 

NK Masters Kunstijs

-de top 50 uit regionale M1 competitie Zuid-West

(6-Banen toernooi)

-2 aanwijsplaatsen

NK Masters Natuurijs / Klassiekers

-de top 66 uit regionale M1 competitie Zuid-West

(6-Banen toernooi)

-2 aanwijsplaatsen

NK Junioren A

-8 plaatsen, zie selectie plaatsing onder aan de tabel

NK Junioren B

-8 plaatsen, zie selectie plaatsing onder aan de tabel

NK Junioren C

-7 plaatsen, zie selectie plaatsing onder aan de tabel

Finale wedstrijd Pupillen A en B

-6 plaatsen, zie selectie plaatsing onder aan de tabel

Elfstedentocht *1) Masters

-de top 24 uit regionale M1 competitie Zuid-West

(6-Banen toernooi)

Elfstedentocht *1) Masters/C/Dames

-1 aanwijsplaats

*1) mits lid van Vereniging de Friesche Elf Steden

 

Plaatsing voor het NK Junioren en finale wedstrijd Pupillen
Plaatsing voor NK Junioren in onderstaande volgorde:

 1. Landelijke A en B rijders
 2. Deelnemers 6-Banen toernooi met punten
 3. De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon
 4. De 3 hoogst geklasseerde uit de gewestelijke marathoncompetitie  
 5. De overige geklasseerde uit de gewestelijke marathoncompetitie

Plaatsing voor de finale wedstrijd Pupillen in onderstaande volgorde:

 1. De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon
 2. De 2 hoogst geklasseerde uit de gewestelijke marathoncompetitie
 3. De overige geklasseerde uit de gewestelijke marathoncompetitie

 

GTC Marathon

Laatst bijgewerkt: 18 oktober 2016

 

© 2006 - 2018 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site