Reglement

laatst bijgewerkt: 23 september 2018; opgesteld door GTC Marathon

 

Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen

Categorieën en startgroepen

Veiligheid

Transponders en beennummers

Puntentelling

Finish en afsprintprocedure

Plaatsing voor landelijke wedstrijden

Aanmelden en inschrijven

Reglement Mass start Competitie Junioren en Pupillen

 

Algemeen

Onderstaand reglement is uitsluitend van toepassing op de gewestelijke marathoncompetitie en kan afwijken van de huidige van toepassing zijnde landelijke wedstrijdreglementen:

 • Om mee te kunnen doen aan de marathoncompetitie dienen deelnemers in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Een wedstrijdlicentie kan worden aangeschaft via: https://mijn.knsb.nl.
 • Deelnemers van alle categorieën dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd online in te schrijven. Niet ingeschreven betekent niet starten. De beschreven procedure onder 'Aanmelden en inschrijven' (zie: linkermenu) maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.
 • Deelnemers dienen tijdens de wedstrijd een transponder te dragen; dit staat onder 'Transponders' verder toegelicht.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd en voor het toepassen van het wedstrijdreglement. Hij beoordeelt de accommodatie op veiligheidsaspecten en geeft leiding aan de jury en medewerkers van de organisatie. Alleen de scheidsrechter bepaalt of de wedstrijd wordt gestart, afgelast, gestaakt, onderbroken of beëindigd. Over de door hem genomen beslissingen onthouden de juryleden zich van ieder commentaar.
 • Deelnemers dienen het wedstrijdnummer duidelijk zichtbaar te dragen op het rechter bovenbeen. Niet goed zichtbaar of leesbaar betekent niet in de uitslag. Beennummers worden door de GTC Marathon uitgegeven en daarvoor betaalt de deelnemer 5 euro borg.
 • Iedere startgroep begint met 1 opwarmronde. Dit is een loze ronde. Startgroep 3 rijdt daarna 10 rustige wedstrijdronden, dan klinkt opnieuw de bel. Deelnemers die in de loze ronde ten val komen mogen weer aansluiten zonder een ronde achterstand op te lopen.
 • Na het luiden van de bel is de wedstrijd officieel begonnen. Er kunnen geen deelnemers meer aan de betreffende wedstrijd worden toegevoegd.
 • Deelnemers die de wedstrijd voortijdig staken, moeten dit melden bij de scheidsrechter en verlaten onmiddellijk de wedstrijdbaan en worden niet geklasseerd.
 • De landelijke Heren Top Divisie, Dames Top Divisie en Beloften starten alleen tijdens het gewestelijk kampioenschap. GTC Marathon beslist bij uitzonderingen.

De landelijke wedstrijdreglementen zijn te raadplegen op de website van de KNSB: https://knsb.nl/over-de-knsb/reglementen.

 

Categorieën en startgroepen

De categorie indeling is als volgt:

Heren C1

-Junioren A (klasse 1+2 <2.09.0) en Junioren B op aanvraag (klasse 1+2 <2.15.0), Neo-Senioren, Senioren en (oud) deelnemers 6-Banen toernooi

Heren C2

-Junioren A (klasse 3 <2.16.0) en Junioren B op aanvraag (klasse 3 <2.22.0), Neo-Senioren en Senioren

Heren C3

-Junioren A (klasse 4+5) en Junioren B op aanvraag (klasse 4+5), Neo-Senioren en Senioren

Dames D1

-Junioren A (klasse 1) en Junioren B op aanvraag (klasse 1), Neo-Senioren, Senioren, Dames Masters en (oud) deelnemers 6-Banen toernooi

Dames D2

-Junioren A (klasse 2 <2.24.0) en Junioren B op aanvraag (klasse 2 <2.29.0), Neo-Senioren, Senioren en Dames Masters

Dames D3

-Junioren A (klasse 3+4+5) en Junioren B op aanvraag (klasse 3+4+5), Neo-Senioren, Senioren en Dames Masters

Masters M1

-Heren Masters (klasse 1+2), (oud) deelnemers 6-Banen toernooi of:
-A (39 - 43 jaar) B (44 - 48 jaar)

Masters M2

-Heren Masters (klasse 3) of:
-C (49 - 53 jaar ) D (54 - 58 jaar)

Masters M3

-Heren Masters (klasse 4) of:
-E (59 - 63) en verder

Mass start Junioren B

-Jongens en Meisjes Junioren B

Mass start Junioren C

-Jongens en Meisjes Junioren C

Mass start Pupillen AB

-Jongens en Meisjes Pupillen A en B

Mass start Pupillen CDEF

-Jongens en Meisjes Pupillen C t/m F

 • Voor Junioren B staat de startgroep van de Junioren open om online in te schrijven. Wil een Junior in een hogere startgroep starten, dan kan dat op aanvraag bij de GTC Marathon. De Junior schrijft zich dan eerst in bij de startgroep van de Junioren en stuurt direct daarna een e-mail met de motivatie naar de GTC Marathon: gtcm.zh@gmail.com. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zal het wedstrijdsecretariaat de deelnemer omzetten naar de hogere startgroep. Let op: doe dit tijdig.
 • Bij de marathon is er geen onderscheid tussen 1e en 2e jaars, dus als er bijvoorbeeld gesproken wordt over Junioren C dan zijn dit zowel de 1e als 2e jaars.
 • Bij de indeling wordt gebruik gemaakt van de 1500 m tijd in de klasseindeling en limieten, zoals deze voor de Langebaan is vastgesteld voor dit seizoen op De Uithof: https://www.knsbgewestzh.nl/upload/File/langebaan/20172018/Limieten_Uithof_2017-18.pdf
 • Het bepalen van de categorie gebeurt tijdens de eerste wedstrijd die de deelnemer dit schaatsseizoen rijdt. Indien een deelnemer tussentijds in een hogere categorie thuishoort, mag de deelnemer dat gehele schaatsseizoen nog deelnemen aan de wedstrijden in de categorie, waarin de deelnemer het seizoen is gestart.
 • GTC Marathon beslist bij uitzonderingen.
De startgroep indeling is als volgt:
 • Startgroep 1 (D1/C1/M1) - 50 ronden - De categorieën D1/C1/M1 zijn de snelle rijders, de topsportklasse. Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd.
 • Startgroep 2 (D2/C2/M2) - 35 ronden - De categorieën D2/C2/M2 vormen de sportklasse. Indeling in deze groep geschiedt op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de deelnemer de juiste indeling worden gemaakt.
 • Startgroep 3 (D3/C3/M3) - 10+25 ronden - De categorieën D3/C3/M3 vormen de basisklasse en geldt ook als instroomgroep. Indeling in deze groep geschiedt ook op basis van 1500 m tijden en niet op basis van leeftijd. Zijn er geen tijden bekend dan zal in overleg met de deelnemer de juiste indeling worden gemaakt.
 • Mass start Junioren B en C en Pupillen - De Junioren B en C en Pupillen rijden een Mass start competitie en starten bij de finishlijn van de 100 m. Er worden geen limiettijden gehanteerd, alle ingeschreven deelnemers mogen deelnemen. Het gehele reglement is te lezen onder ‘Reglement Mass start Competitie Junioren en Pupillen’.

Veiligheid

Ter wille van de veiligheid:
Deelnemers aan wedstrijden dienen te dragen (Nationaal wedstrijdreglement, specifieke bepalingen marathon, Artikel 411):

 • Een valhelm die voldoet aan de van toepassing zijnde ASTM-standaard voor shorttrack conform de ISU Special Regulations en Technical Rules rule 291 (Equipment of Skaters). De helm dient een regelmatige vorm te hebben zonder uitsteeksels. Deelnemers dienen de helm te dragen vanaf het moment dat ze het ijs betreden totdat de laatste deelnemer van de wedstrijd is gefinisht, of totdat de deelnemer vroegtijdig het ijs verlaat;
 • Handbescherming:
  • Snijvaste handbescherming: Altijd op (semi-)overdekte ijsbanen. Op overige banen en/of trajecten bij een luchttemperatuur hoger dan vijf graden Celsius.
  • Handbescherming: Bij een luchttemperatuur van vijf graden Celsius of lager.
 • Snijvaste scheenbescherming, geïntegreerd in de kleding of losse scheenbeschermers die gedragen worden aan de binnenkant van het pak;
 • Snijvaste enkelbescherming;
 • Gesloten kleding met lange mouwen en broekspijpen.

Het dragen van de volgende bescherming wordt aanbevolen:

 • Oogbescherming;
 • Snijvaste nekbescherming, eventueel geïntegreerd in;
 • Snijvaste kleding.

De schaatsbuizen moeten gesloten zijn en de bladeinden moeten zijn afgerond met een straal van minimaal 10 mm. Is dit niet in orde dan volgt er een startverbod.

Elke handeling of wijze van rijden, die gevaar of hinder voor een deelnemer zou kunnen opleveren is verboden; met name worden genoemd: bij het ingehaald worden afwijken van je lijn. Bij of tijdens het inhalen de ingehaalde deelnemer(s) hinderen. En tijdens de wedstrijd duwen en/of trekken en vallend finishen. Bij overtreding kan declassering of diskwalificatie volgen.

Bij alle wedstrijden kunnen op aanwijzing van de scheidsrechter en/of op advies van de dienstdoende ijsmeester pylonen worden geplaatst in de bochten. Dit ter bescherming van de ijskwaliteit. Deze pylonen worden normaliter stapsgewijs naar binnen getrokken en uiteindelijk verwijderd volgens een door de scheidsrechter vast te stellen schema. Echter, bij een zeer slechte ijskwaliteit aan de binnenkant van de bocht(en) kan het ook gebeuren dat deze pylonen de gehele wedstrijd blijven staan.
 

Transponders en beennummers

Bij de (inter)nationale masterwedstrijden, (inter)nationale jeugdwedstrijden en bij alle regionale wedstrijden dienen de deelnemers om één enkel een transponder te dragen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goede werking van deze transponders. Achter de uitslagenlijst zal een lijst worden gepubliceerd met transponders met een zwakke batterij.
Eén transponder kan ook door meerdere deelnemers gebruikt worden mits aan de volgende regels wordt voldaan:

 • Het moet vooraf gemeld zijn aan het wedstrijdsecretariaat bij het inschrijfbureau;
 • De deelnemers starten nooit in dezelfde startgroep;
 • Het moeten altijd dezelfde personen zijn die gebruik maken van de transponder om fouten in het systeem te voorkomen.

De borgsom voor het in bruikleen krijgen van het beennummer bedraagt 5 euro. Indien deelnemers niet in het bezit zijn van een transponder, kan deze bij het inschrijfbureau worden gehuurd voor 5 euro per wedstrijd.
 

Puntentelling

De puntentelling is als volgt:

 • Bij de Heren C1/C2/C3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt.
 • Bij de Heren Masters M1/M2/M3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt.
 • Bij de Dames D1/D2/D3 krijgen de eerste 15 gefinishte deelnemers punten aflopend van 15 naar 1. Daarna krijgt elke geklasseerde deelnemer 1 punt.
 • De winnaar van elke wedstrijd krijgt 0,1 punt extra.
 • Voor elke ronde voorsprong op het peloton krijgt een deelnemer 3 punten.
 • Alle wedstrijden tellen mee voor het eindklassement.
 • Bij de Junioren B en C en Pupillen is de puntentelling te vinden onder ‘Reglement Mass start Competitie Junioren B en C en Pupillen AB en CDEF’. Bij de Pupillen wordt in de puntentelling onderscheid gemaakt in Pupillen AB en CDEF.

Finish en de afsprintprocedure

De afsprintprocedure is bedoeld om de klassering van de deelnemers vast te stellen:
 • De winnaar van de wedstrijd rijdt exact het vooraf aangegeven aantal ronden. Dit houdt in dat het rondenbord het aantal nog te rijden ronden van de leider in de wedstrijd aangeeft.
 • Bij het afsprinten sprint het peloton als eerste af, daarna apart de deelnemer(s) met 1 of meerdere ronden voorsprong ten opzichte van het peloton. Dit houdt in dat de eerste bel altijd voor het peloton is.
 • Het peloton is de grootste groep, tenzij de scheidsrechter anders beslist.
 • De scheidsrechter bepaalt wanneer de gedubbelde rijders (achterblijvers met 1 of meer ronden achterstand ten opzichte van het peloton) van het ijs gaan, in principe is dit 5 ronden voordat de eerste groep deelnemers afsprint. Dit geldt voor iedere categorie.
 • Wanneer slechts 1 deelnemer 1 of meerdere ronden voorsprong heeft ten opzichte van de eerstvolgende groep, sprint deze groep 2 ronden eerder af.
 • Bij 2 t/m 7 deelnemers met één ronde voorsprong ten opzichte van het peloton, sprint het peloton 5 ronden eerder af.
 • Wanneer de leidende groep echter bestaat uit 8 of meer deelnemers, sprint de voorlaatste groep af met het rondenbord op 10.
 • Deze procedure herhaalt zich voor elke groep van deelnemers met telkens één ronde voorsprong meer.
 • In alle gevallen sprint het peloton dus zoveel ronden eerder af als nodig is om de leidende groep van deelnemers inclusief de winnaar exact het vooraf aangekondigde aantal ronden te kunnen laten rijden.
Overzicht afsprinten bij voorsprong:
leider peloton
1 deelnemer -2 ronden eerder (bel op 3)
2≤7 deelnemers -5 ronden eerder (bel op 6)
8≥ deelnemers -5 ronden eerder indien niet leidende groep (bel op 6)
-10 ronden eerder indien leidende groep (bel op 11)

Plaatsing voor landelijke wedstrijden

Voor de plaatsing voor landelijke wedstrijden als NK Masters Kunstijs, NK Masters Natuurijs / Klassiekers, Elfstedentocht (mits lid van de Vereniging de Friesche Elf Steden) Masters/C/Dames, NK Junioren ABC en de finalewedstrijd Pupillen AB, maakt de KNSB op basis van de licentiehouders per gewest gedurende het seizoen een verdeling. Van het aantal toegewezen plaatsen behoudt GTC Marathon 1 plek om een deelnemer aan te wijzen. Dus stel dat er bij de Junioren C 8 deelnemers mogen worden geselecteerd, dan gebeurt dat voor 7 deelnemers volgens onderstaande selectie en wordt 1 deelnemer aangewezen door GTC Marathon.
 
Selectie voor de NK Jeugdmarathon:
Selectie voor Junioren ABC in onderstaande volgorde:
 • Landelijke A en B rijders
 • Deelnemers 6-Banen toernooi met punten
 • De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon
 • De door de GTC Marathon aangewezen rijder
 • De hoogst geklasseerde uit de gewestelijke marathoncompetitie. Voor Junioren A en B geldt hiervoor de volgorde van selecteren: Startgroep 1, Startgroep 2, Startgroep 3 en dan de Mass start Junioren B. Voor Junioren C geldt hiervoor de Mass start Junioren C
Selectie voor de Pupillen AB in onderstaande volgorde:
 • De winnaar Gewestelijk Kampioenschap Marathon
 • De door de GTC Marathon aangewezen rijder
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde uit de gewestelijke Mass start Competitie

 

© 2006 - 2019 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site