Gewest

Algemene Gewestelijke Vergadering 2021 op dinsdag 15 februari 2022

Update 12 november 2021: vergadering uitgesteld

De door de bekende omstandigheden uitgestelde Algemene Gewestelijke Vergadering (AGV) 2021 vindt online plaats op dinsdag 15 februari van 20:00 tot 22:00.

Wij behandelen deze AGV alleen de formeel vereiste onderwerpen. Inhoudelijke onderwerpen, zoals de reeds geagendeerde beleidsvoorstellen en de onderscheidingen zullen worden behandeld op de AGV 2022. Deze zal vervroegd plaatsvinden op zaterdag 2 juli aanstaande.

Toegang tot de AGV hebben vertegenwoordigers van de leden van het Gewest, leden van de gewestelijke commissies, dragers van onderscheidingen en overige genodigden.

Download hier de stukken voor de vergadering