CoronaGewestLangebaan

Wedstrijdweek maart 2021: coaching en begeleiding

Bij de aankondiging van de onderlinge wedstrijden in de week van 21 t/m 28 maart is eerder een coronaprotocol gepubliceerd. Let op de hierin opgenomen regels. In aanvulling hierop heeft de jurycommissie de volgende regels opgesteld:

4 vaste coaches per wedstrijd

  • Per wedstrijd kunnen 4 vaste coaches aangewezen worden. Zij dragen de wedstrijdbandjes wit-rood-geel-blauw en coachen de rijders met die kleur.
  • Aanmelding. Clubs die op één of meer dagen coaches willen leveren, moeten vooraf de namen mailen aan gerboelsma@hetnet.nl en van.hagen15@ziggo.nl

Regels voor coaches

  • Bij alle afstanden vanaf 1000m mag er gecoacht worden, maar alleen vanuit het coachvak. Dit betreft de avonden van 21, 23, 24, 26 en 28 maart.
  • Bij de andere wedstrijden (22, 25, 27 en ochtend 28 maart) doen jonge, onervaren rijders mee. Hier zien de coaches erop toe dat rijders tijdig aan de start komen. Ze mogen zich daarbij wél op het ijs begeven.

Veterstrikkers

  • Bij laatstgenoemde wedstrijden (22, 25, 27 en 28 mrt) kan per vereniging maximaal één veterstrikker toegang krijgen tot de 400-meterbaan. Deze veterstrikkers moeten zich 25 minuten vóór de wedstrijd in de toegangshal melden bij Ger Boelsma of Ellie van Hagen. Daar krijgen ze nadere aanwijzingen.