Gewest

Verslag Algemene Gewestelijke Vergadering 2020

Op zaterdag 20 februari  jongstleden vond de uitgestelde Algemene Gewestelijke Vergadering (AGV) 2020 plaats. Vanuit huis, via een videoverbinding. Met 33 deelnemers, waaronder afgevaardigden van leden, bestuur, commissies en KNSB.

Het verenigingsjaar 2019-2020 passeerde de revue en het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid. Zorgen werden gedeeld over de ontwikkeling van het aantal schaatsers en het toenemend aantal vacatures in bestuur en commissies. Maar er waren ook hoopgevende berichten. We hebben een korte, maar o zo prachtige natuurijsperiode achter de rug. Aanmeldingen bij de clubs stromen binnen. Het voorjaar belooft groei van het inline-skaten, iets waar ook de bond op zal inzetten. 

We stonden stil bij de bijzondere prestaties die de Zuid-Hollandse sporters blijven leveren, maar ook bij hen die in het verleden een bijdrage aan het gewest hebben geleverd en ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Aan de volgende personen viel de eer van een gewestelijke onderscheiding te beurt. De daadwerkelijke uitreiking zal gescheiden bij de eerstvolgende AGV.

Talententrofee
Chloé Hoogendoorn

Erelid
Gé Wijnands
John Boere

Lid van verdienste
Wim Qualm
Arnold van der Poel
Sieb Wiersma

Lid van waardering
Thea den Hollander

De AGV 2021 wordt gehouden op zaterdag 20 november aanstaande in het clubgebouw van SVR. Noteer hem vast in je agenda!