NatuurijsVacatures

Vacature lid sectiebestuur Natuurijs

Onder auspiciën van de KNSB worden tijdens natuurijsperiodes volop geschaatst op natuurijsbanen en wanneer het mogelijk is kunnen er meer dan 100 verschillende schaatstoertochten worden georganiseerd. In drukke periodes zijn tienduizenden tot wel honderdduizenden Nederlanders op het natuurijs te vinden. De sectie Natuurijs streeft schaatsplezier maar vooral veiligheid op natuurijs na en doet dit samen met de toertochtorganisaties en ijsverenigingen in het hele land. Het sectiebestuur Natuurijs bestaat uit acht gewestelijke coördinatoren en heeft een belangrijke rol in de coördinatie, controle en goedkeuring van toertochten.

Het lid van het sectiebestuur Natuurijs is actief betrokken bij de activiteiten van de sectie Natuurijs van de KNSB. Voor de doorontwikkeling van het door de KNSB ingezet beleid is het lid de vertegenwoordiger namens het Gewest, de Friesche IJsbond en het bondsbureau van de KNSB.

In het werkveld van het lid komen vrijwilligers en de professionele krachten van de KNSB samen in een samenleving waarin wet- en regelgeving steeds meer verlangt van de toertochtorganisaties.

Competenties

 • Heeft oog voor de rol/belang/impact van natuurijs binnen de samenleving.
 • Heeft affiniteit met natuurijs en toerschaatsen, bekend met de sociale achtergrond en het reilen en zeilen bij natuurijsclubs.
 • Kan de commerciële betekenis van zowel het schaatsen op natuurijs, het toerschaatsen, de toertochtorganisaties, voor de KNSB, als voor sponsoren op waarde schatten.
 • Beschikt over communicatieve eigenschappen en is bekend met de huidige moderne communicatiemiddelen. Kan de impact van Internet, sociale media en moderne communicatiemiddelen inschatten en ten voordele van het natuurijs gebruiken.
 • Is stressbestendig. Ten tijde van een schaatswinter met natuurijs komt er veel op deze persoon af.
 • Heeft bestuurlijke ervaring en organisatorische sensitiviteit
 • In deze functie is kennis en ervaring over natuurijs een pré.

Taken

 • Het deelnemen aan de sectievergaderingen (de gewestelijke coördinatoren).
 • Organiseren en (eventueel) voorzitten regionale bijeenkomsten.
 • Fungeren als schakel tussen KNSB Bondsbureau, (sub)toertochtcoördinatoren en toertochtorganisaties.
 • Is contactpersoon naar de sectie en het Bondsbureau
 • Hij draagt zorg voor de bewaking en de continuïteit van het ingezette beleid rondom aktiviteiten op natuurijsbanen en toertochten op natuurijs.
 • Kennis verwerven en behouden t.a.v. overheidsinstanties, wet- en regelgeving.
 • In stand houden van het Immaterieel Cultureel Erfgoed

Verwachte tijdsbesteding

 • Het sectiebestuur toerschaatsen vergadert tenminste vier keer per jaar en verder zo vaak als wenselijk.
 • Er is een regionale vergadering met alle toertochtorganisaties en natuurijsverenigingen, indien gewenst een aanvullende voorjaarsvergadering.
 • Het lid heeft frequent contact met de voorzitter van de sectie.
 • Volledige bereikbaarheid en zo mogelijk beschikbaarheid ten tijde van natuurijs is gewenst.

Randvoorwaarden

 • De functie van lid van de sectie toerschaatsen is onbetaald. Reis- en onkosten worden vergoed volgens KNSB richtlijnen.
 • De eerste benoeming is voor maximaal 3 jaren en kan twee keer voor een periode van 3 jaren verlengd worden.

Procedure

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de KNSB, Ramon Kuipers via 033-4892000/ R.Kuipers@KNSB.nl
Of met de voorzitter van de sectie Natuurijs, Rieks Poelman via 06-21541681 of r.poelman@knsb.nl