CoronaLangebaan

Protocol wedstrijdorganisatie langebaan seizoen 2020- 2021 De Uithof

Voor het samenstellen van het protocol is geput uit de regels van het RIVM, het document “Organisatie van wedstrijden in coronatijd” van de KNSB en het “Covid-19 protocol” van Sportcentrum De Uithof. Alle documenten zijn terug te vinden op de site van betreffende instelling.

WIJZIGINGEN: Veranderingen zullen direct doorgevoerd worden en medegedeeld, als daar van “hogerhand” op wordt aangedrongen.

Lees hier de laatste update aangaande zondag ochtend wedstrijden

Basisregels:

 • Gebruik je gezonde verstand
 • Bij klachten blijf je thuis en laat je testen
 • Bij opkomende klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak ga je direct naar huis
 • Houd 1 ½ meter afstand tot personen van 18 jaar of ouder ( behalve tijdens het sporten)
 • Vermijd drukte
 • Schud geen handen
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de ijsbaan
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Volg de aanwijzingen op borden op en aanwijzingen van Uithof-medewerkers en toezichthouders van de organiserende juryteams gegeven aanwijzingen op

Voor de volgende doelgroepen gelden specifieke adviezen:

 • Schaatsers
 • Coaches
 • Toeschouwers

Schaatsers

 • Houd je aan de algemene regels van het RIVM en de richtlijnen van De Uithof (loop routes)
 • Tijdens de wedstrijden zijn de kleedkamers NIET open, misschien op een later tijdstip
 • Inlopen bij voorkeur buiten; houd bij inlopen binnen 1 ½ meter afstand van elkaar
 • Na het uitlopen niet blijven hangen, maar zo snel mogelijk De Uithof verlaten
 • Inrijden graag zo kort mogelijk. Rechtop-rijden op 1 ½ meter afstand, snel rijden mag op kortere afstand van elkaar.
 • Bij de bankjes 1 ½ meter afstand houden, alle kleding in een mand.
 • Er worden door de commissaris van vertrek GEEN wedstrijdbandjes verstrekt. Hij/zij mag niet schreeuwen om rijders op te roepen. Bij de start geldt: TE LAAT IS TE LAAT, rit wordt niet ingehaald.
 • Na je rit zo snel mogelijk kleding pakken en het ijs verlaten

Coaches

 • Houd je aan de algemene regels van het RIVM en richtlijnen van De Uithof (loop routes)
 • Doe indien dat gevraagd wordt mee aan registratie en/of gezondheidscheck
 • Coaches hebben geen toegang tot de kleedkamers, gewestelijke ruimte en jurykamer
 • Coaches worden geen startlijsten verstrekt. Deze zijn te downloaden van de site, 4 uur voor aanvang van de wedstrijden en voor de zondagochtend op zaterdag uiterlijk 18.00 uur.
 • Coaches mogen geen gebruik maken van de inrijbaan, ijs betreden in coach vak
 • Coaches staan uitsluitend in het coach vak, als eigen rijders in de baan zijn
 • Geef elkaar ruimte in het vak, 1 ½ meter
 • Verbale coaching en geven van high five zijn niet toegestaan

Toeschouwers

Tot nader orde hebben toeschouwers geen toegang tot de wedstrijden langebaan.

Zodra toeschouwers wel toegang hebben dienen zij de onderstaande regels strikt op te volgen:

 • Bij jonge wedstrijdrijders mag een ouder de veters strikken en DIRECT daarna het stadion verlaten. Coaches zullen daarna de pupillen in de gaten houden. Deze regel geldt zolang toeschouwers geen toegang hebben tot de wedstrijd
 • Houd je aan de algemene regels van het RIVM en richtlijnen van De Uithof (loop routes)
 • Doe indien dat gevraagd wordt mee aan registratie en/of gezondheidscheck
 • Toeschouwers nemen uitsluitend plaats op de staantribune, belemmeren de doorgang van de schaatsers niet en houden 1 ½ meter afstand van elkaar. Zoveel mogelijk op een plaats blijven staan.
 • Toeschouwers/ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers
 • Verbale aanmoedigingen zijn niet toegestaan door toeschouwers

Ouders van pupillen:

Op dit moment zijn toeschouwers bij sport wedstrijden niet toegestaan. Bij lb. wedstrijden op zondagochtend zijn de ouders/toeschouwers vaak de “veterstrikkers”. Wedstrijd schaatsers (pupillen) die deze “veterstrikkers” nodig hebben, kunnen een ouder mee naar binnen nemen en direct links op de bankjes plaatsnemen, waar de veters gestrikt kunnen worden. Als het kind het ijs op gaat verlaat de ouder de ijsbaan. Coaches, herkenbaar aan hesjes van het Gewest zullen op de inrijbaan zorgen dat iedereen ( ook kinderen van andere verenigingen) tijdig aan de start verschijnt.

Bij het opstellen van de regels had de organisatie geen keus. U/jullie heeft/hebben wel een keus:

 • Naleven in de hoop, dat we zo lang mogelijk kennen schaatsen
 • Niet naleven en niet deelnemen aan de wedstrijden
 • Niet naleven, maar wel naar de ijsbaan komen. In dat geval hebben wij geen andere keus, dan verwijdering van de ijs

Laat het zover niet komen. Laten we allen ons best doen de regels zo goed mogelijk op te volgen, om zo lang mogelijk te kunnen en mogen schaatsen. Als we de regels aan onze schaats lappen, dan is die kans veel kleiner.

Controleurs hebben de bevoegdheid schaatsers, coaches en toeschouwers de toegang te ontzeggen, als zij zich niet aan de regels houden.