GewestVacatures

Vacature penningmeester Gewest

KNSB Gewest Zuid-Holland is de overkoepelende organisatie van ijs- en schaatsclubs in de regio Zuid-Holland. In samenwerking met haar leden faciliteert zij de organisatie van trainingen, wedstrijden en toertochten en speelt een actieve rol in de promotie van de schaats- en inline-skatesport in al haar facetten. KNSB Gewest Zuid-Holland is één van de zeven gewesten van de KNSB en bestaat sinds 25 oktober 1893.

KNSB Gewest Zuid-Holland zoekt per direct een penningmeester (m/v).

Als penningmeester maak je deel uit van het Dagelijks Bestuur van het Gewest. Tot jouw werkzaamheden behoren:

  • Bijhouden van de financiële administratie
  • Bewaken van en rapporteren over de financiële gang van zaken
  • Opstellen van financieel jaarverslag en begroting
  • Controleren en ondersteunen van commissies bij het maken van financiële plannen
  • Met overige bestuursleden bijdragen aan het algemeen beleid in het Dagelijks Bestuur

Het strekt tot aanbeveling als je:

  • Ervaring en affiniteit met financiële zaken hebt
  • Je thuis voelt in een vrijwilligersorganisatie 
  • Kennis hebt van de sport in het algemeen en het gewest in het bijzonder, en je wellicht zelf al als sporter of bestuurder actief bent (geweest)

Binnen het Dagelijks Bestuur wordt in een collegiale en informele sfeer samengewerkt. Het Dagelijks Bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Berit van Dobbenburgh, voorzitter van het Gewest (06-51212102/voorzitter@knsbknsbgewestzh.nl).