Bericht seizoen 2017-2018

publicatie: 28-06-2017

Beste marathonschaatsers,
 
Inleiding
Het zomerse weer is in volle gang. We zijn lekker aan het fietsen, skeeleren of wat anders en denken nog lang niet aan aankomende winter. Wel denken we af en toe terug aan afgelopen winter, waarin we toch weer lekker op natuurijs hebben gereden. Weten jullie het nog: die legendarische vrijdagochtend op de Vogelplas? Bijna 95% procent van het marathonpeloton was aanwezig, de rest was op de Rottemeren. ’s Middags was het 8 graden en lenteachtig. We berichten jullie alvast over de noodzakelijke aanvulling jury/vrijwilligers, wedstrijdinformatie, categorie-indeling en online inschrijven.
 
Noodzakelijke aanvulling jury/vrijwilligers
Om dan maar direct ter zake te komen, de noodzakelijke aanvulling van de jury en vrijwilligers. Op de Vrijwilligersdag in mei hebben we afscheid genomen van scheidsrechter Leo van den Berg en de vrijwilligers: Aad Duijvestein, Bep van Zanten, Bert en Truus Hertog en Piet Zuidgeest. Om gezondheidsredenen is het nog onzeker of scheidrechter Engel van Zanten samen met Paul Vermeulen aan zijn laatste seizoen zal kunnen beginnen. Ben van Hagen begint aan zijn laatste seizoen en heeft voorzitter Maarten Berrevoets aangegeven nog één seizoen aan te blijven. Hij zal daarnaast ook de voorzittersrol oppakken binnen het landelijke interim sectiebestuur Marathon. Kortom: aanvulling is noodzaak. We richten ons tot jullie marathonschaatsers, maar ook tot de verenigingen. Zonder invulling van de volgende functionarissen gaan we niet starten aan het nieuwe seizoen:
Jury
-2 scheidsrechters
-2 systeembeheerders
GTC
-1 voorzitter
-1 secretaris
-1 budgetbeheerder
-1 baancontactpersoon
(klik op de link voor de profielschets)
Dit kunnen ook mensen uit de huidige pool zijn, we zijn bereid om onderling te schuiven. Voor de scheidsrechters en systeembeheerders bieden we begeleiding en een cursus aan.
Het is onze en jullie verantwoordelijkheid dat er komend seizoen, sterker: de komende jaren een baancompetitie gehouden kan blijven worden in Zuid-Holland op Schaatscentrum De Uithof.
De samenwerking met de Delftse studentenvereniging ELS die we afgelopen seizoen zijn aangegaan, is succesvol gebleken. Andere verenigingen kunnen hier een voorbeeld aannemen. We willen de samenwerking intensiveren, wat in houdt dat we willen investeren in het gezamenlijk opstellen van een goed handboek, zodat er in bepaalde rollen nog eenvoudiger gerouleerd kan worden. We denken ook aan een verplichting voor verenigingen om op avonden leden te sturen, net als bij de langebaan.
 
Wedstrijdinformatie
Op 16 december zal de KPN Cup in Den Haag worden georganiseerd. Verder zijn er twee 6-Banen toernooi wedstrijden op De Uithof en zal er weer een Zuid-Hollands Kampioenschap en een Open Westlands Kampioenschap worden verreden. Dit aankomend seizoen doet de KNSB Schaatsbaan Rotterdam niet aan en zullen we als GTC Marathon ook geen initiatief nemen om activiteiten in de tunnel te organiseren.
Voor de deelnemers aan het 6-Banen toernooi zullen maximaal 20 beennummers worden uitgegeven en alleen aan de rijders die daadwerkelijk voor de competitie gaan. Er zal streng gekeken worden naar een goede motivatie en resultaten uit het verleden. Zoals gebruikelijk worden de beennummers per seizoen uitgegeven en moeten deze weer worden ingeleverd bij de baancontactpersoon. Kan je geen beennummer krijgen, dan is Startgroep 1 bij de baancompetitie een goed alternatief.
 
Categorie-indeling
De indeling van de categorieën per startgroep zoals deze aan het begin van afgelopen seizoen is doorgevoerd, zal grotendeels ongewijzigd blijven. Gewijzigd zal worden dat de deelnemers aan het 6-Banen toernooi niet worden toegelaten tot Startgroep 1. Dit hebben we afgelopen seizoen uitgeprobeerd. Het niveau verschil is te groot gebleken. We verwachten van de niet-6-Banendeelnemers die afgelopen seizoen in Startgroep 1 van start zijn gegaan, dat zij aankomend seizoen weer in Startgroep 1 zullen rijden. Verder zal het reglement gelden voor promotie en degradatie. Uit Startgroep 3 en 2 zullen de eerste 5 promoveren. De GTC Marathon beslist bij uitzonderingen. Het aantal wedstrijden zal voor startgroepen 1 t/m 3 gelijk worden getrokken en zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld worden over het seizoen.
 
Online inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan de baancompetitie kan men zich vóór 1 september 2017 via het aanvraagformulier abonnementen aan te melden bij de vereniging. Hiervoor is op het aanvraagformulier abonnementen de kolom ‘MAR’ bestemd. Rijders die de leeftijd van 39 jaar voor 1 juli 2017 hebben bereikt schrijven zich in voor de categorie Masters.
De kosten voor deelname aan de marathoncompetitie bedragen voor junioren A en ouder € 60,00 (€ 30,00 wanneer ook vastrecht langebaan is aangevraagd), voor junioren C en B € 40,00 (€ 23,00 wanneer ook vastrecht langebaan is aangevraagd) en voor pupillen € 23,00 (€ 18,00 wanneer ook vastrecht langebaan is aangevraagd)  welke bedragen via het aanvraagformulier abonnementen bij de betreffende vereniging worden geïnd. De opgave voor de  baancompetitie vindt altijd via de abonnementen-administratie plaats. Zodra het formulier voor deelname aan de baancompetitie voor het gehele seizoen is ingediend bij de vereniging en de wedstrijd is open gezet, kan online worden ingeschreven tot kort voor de start van de eerste wedstrijd (tijdstip van sluiting inschrijving wordt kort voor het seizoen bekend gemaakt). Daarna sluit deze inschrijving en kan alleen nog per losse wedstrijd worden ingeschreven en betaald (kosten voor vastrecht en daglicentie).
Alle deelnemerslijsten worden gepubliceerd op deze gewestelijke site (www.knsbgewestzh.nl).
 
Voor vragen, tips en aanmeldingen vrijwilligerswerk zijn we bereikbaar. Op de website staan onze contactgegevens. Een goede zomer toegewenst!
 
GTC Marathon
>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2020 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site