Met ingang van seizoen 2019-2020 gelden nieuwe YF normen

publicatie: 16-09-2019

Normen IJsfaciliteiten (YF) 2019-2020
 

Met ingang van seizoen 2019-2020 zijn de normen om gebruik te kunnen maken van IJsfaciliteiten (YF)  gewijzigd t.o.v. de normen van seizoen 2018-2019. 

 

TOELICHTING NIEUWE YF NORMEN

Voor het voldoen aan de YF normen wordt door de GTC LB/KB per categorie een piramidale verdeling nagestreefd.

Daarbij is het de bedoeling dat de normen waaraan moet worden voldaan om YF faciliteiten te verwerven, per ouder wordende categorie, steeds strenger worden.

 

De verdeling van YF rijd(st)ers per categorie zou er dan als volgt uit moeten zien:

C1

40%

C2

35%

B1

30%

B2

25%

A1

20%

A2

20%

NEO-1

15%

NEO-2

15%

NEO-3

15%

NEO-4

15%

SEN A

10%

Op basis van het totaal aantal wedstrijdrijd(st)ers per categorie  van afgelopen seizoen en bovenstaande percentages per categorie zijn de nieuwe YF normen voor seizoen 2019-2020 berekend.

Daarbij is gebleken dat vanaf categorie NeoSen niet meer wordt voldaan aan de stelregel  dat de YF normen strenger  worden naarmate je in een oudere categorie valt.

 

Met andere woorden:

Om te voldoen aan de stelregel dat het aantal NeoSen met  YF-faciliteiten  15% van het totaal aantal NeoSen wedstrijdrijders is, zou de YF norm voor de categorie NeoSen minder streng uitkomen  dan voor de categorie Jun-A.

Dit geldt zwel voor de AllRound afstanden als ook voor de sprintafstanden

Naar de mening van de GTC is dit ongewenst.

Daarom zijn de YF normen voor komend seizoen vastgesteld t/m jun-A

 

NeoSen en Sen-A die toch in aanmerking willen komen voor YF faciliteiten, moeten daarvoor een beargumenteerd verzoek indienen bij de GTC LB/KB.

De GTC zal  een dergelijk verzoek beoordelen of  er voldoende steekhoudende redenen zijn om YF faciliteiten aan de aanvraagster/aanvrager toe te kennen.

Hierbij zullen de wedstrijdresultaten van de aanvraagster/aanvrager op De Uithof een belangrijke graadmeter zijn.  

 

Let Op:

Bij het behalen van de YF normen/limieten zal met ingang van het komende seizoen niet meer automatische de promotie naar snelheidsklasse-1  in het inschrijfsysteem worden verwerkt.

Mocht je tijdens het seizoen je YF limieten gehaald hebben dan moet je dat doorgeven aan Willem-Jan Molleman, contactpersoon namens de GTC voor YF, 

mobiel: 06-81955270

email:    wjmolleman@ziggo.nl

Natuurlijk kan je hier ook voor vragen terecht.

 

>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2020 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site