Gezocht: ondersteuners voor de organisatie van aantrekkelijke wedstrijden

publicatie: 29-04-2015

De baancommissie wil voor alle licentiehouders aantrekkelijke langebaanwedstrijden organiseren. Hiervoor is de commissie op zoek naar extra ondersteuners op twee terreinen. De nieuw gezochte vrijwilligers krijgen concrete taken, die ze uitvoeren onder begeleiding van een lid van de baancommissie.

 

1. Ondersteuning en monitoring wedstrijdprogramma

 

Aan het begin van het seizoen wordt het wedstrijdprogramma langebaan door de baancommissie opgesteld. Tijdens het seizoen is er ondersteuning nodig bij een aantal onderwerpen:

 

a.  Bewaken van het 'vollopen' van wedstrijden

Elke zondag moet er gekeken worden of wedstrijden onverwacht veel of weinig aanmeldingen hebben. Dit kan aanleiding zijn voor actie (b) of (c).

 

b.  Bijstellingen in het programma

Soms is er tijd te kort en moet een groep rijders naar een ander dagdeel verplaatst, of er moet een afstandscombinatie worden gewijzigd. Deze beslissing moet de wedstrijdcoördinator op  maandagavond nemen. Een ondersteuner kan dit voorbereiden en het via de website en e-mail bekendmaken.

 

c.  Na-inschrijvingen

Als het ijs op een avond niet genoeg benut wordt, kan er een na-inschrijving voor één of meer categorieën geopend worden. De wedstrijdcoördinator beslist hierover. Een ondersteuner kan dit  voorbereiden en bekendmaken.

 

d.  Klassementen baancompetitie

Wekelijks worden tussenstanden van de baancompetitie berekend. Dit is deels handwerk. Een ondersteuner pakt dit op en publiceert wekelijks, na controle, de tussenstanden. Bij voldoende ondersteuning kan er ook een ploegenklassement komen.

 

e.  Ploegenachtervolging, teamsprint enz.

Voor het organiseren van deze nieuwe wedstrijdvormen zijn, naast de juryteams, extra handen nodig. Denk aan het aankondigen, organiseren van aanmeldingen, indeling van teams et cetera.

 

De bovenstaande taken kunnen door verschillende personen vervuld worden. Na inwerken is er per taak 20-30 uur per seizoen mee gemoeid, met een eindsprint in maart bij de recordweek. De taken worden verricht onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcoördinator. Bij aanmelding van meerdere ondersteuners worden de taken wellicht verdeeld binnen een 'werkgroep wedstrijdprogramma'. Eventuele doorgroei naar lid van de baancommissie is mogelijk.

 

Vereisten:

  • enkele jaren praktische ervaring als (ouder van) wedstrijdrijder of trainer
  • praktische geest, handig in communiceren en samenwerken
  • de voor elke taak benodigde computer- en andere vaardigheden

2. Ondersteuning juryteams bij wedstrijdorganisatie

 

De langebaanwedstrijden worden georganiseerd door juryteams bestaande uit op De Uithof schaatsende clubs. Er zijn enkele coördinatie- en communicatietaken die vervuld moeten worden om de jury's hun werk goed te laten doen.

 

a.  Feedback van en naar juryteams

Wekelijks rapporteren jury’s over mogelijke knelpunten bij 'hun' wedstrijden. Dat gaat bijvoorbeeld over de tijdwaarneming, de ijskwaliteit, veiligheid, gedrag van rijders. Een ondersteuner screent deze feedback-formulieren en speelt urgente problemen snel door naar andere jury's of naar degenen die ze moeten oplossen. Van andere kwesties wordt voor de baancommissie een overzicht bijgehouden, als input voor het beleid.

 

b.  Kwaliteit en communicatie van startlijsten

Een goede indeling van startlijsten, het verwerken van late afmeldingen en het tijdig publiceren ervan zijn voor iedereen zeer belangrijk. Niet alle jury's slagen erin om deze taak optimaal uit te voeren. Een ondersteuner kijkt wekelijks op afstand hoe deze taak wordt uitgevoerd, verzamelt meldingen van problemen en helpt mee bij het aanjagen van kwaliteitsverbetering. Dit kan bijvoorbeeld met een workshop waarin makers van startlijsten tips en trucs uitwisselen.

 

c.  Afstemming met starters / startclinics

Starters staan los van de rest van de jury. Ze hebben een eigen wedstrijdrooster en er is ook niet altijd vooraf en achteraf contact met de juryleiding over het verloop van de wedstrijd. De baancommissie wil deze contacten verbeteren, zodat knelpunten eerder worden herkend en aangepakt. Daarnaast bestaat er al enige tijd het plan voor startclinics tijdens rustige trainingsuren. Hier kunnen zowel starters onderling als wedstrijdrijders de juiste commando's en juiste 'timing' voor het starten doornemen. Dit kan het aantal valse starts op de Uithof helpen verminderen. Een ondersteuner helpt deze zaken organiseren.

 

d.  Versterking juryteams/ opleidingsbehoefte

De clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het op sterkte houden van hun juryteams, door geregelde opleiding en verjonging. Toch moeten deze zaken wel eens aangejaagd worden. Soms heeft een jury tijdelijk versterking nodig met een specialist uit een ander team. Ook is het nuttig om te volgen wanneer de KNSB bepaalde cursussen aanbiedt en dit aan jury's door te geven. Een ondersteuner op dit gebied moet zelf ervaring hebben met het organiseren van wedstrijden.

Deze taken kunnen door verschillende personen vervuld worden. Na inwerken is er per taak 20-30 uur per seizoen mee gemoeid, met een eindsprint in maart bij de recordweek. Bij aanmelding van meerdere ondersteuners worden de taken wellicht verdeeld binnen een 'werkgroep wedstrijdprogramma'.

De taken worden verricht onder verantwoordelijkheid van de baancommissie. Eventuele doorgroei naar lid van de baancommissie is mogelijk.

 

Vereisten:

  • Enige jaren ervaring als (ouder van) wedstrijdrijder of jurylid
  • Praktische geest, handig in communiceren en samenwerken
  • De voor elke taak benodigde computer- en andere vaardigheden

Wie kan reageren en hoe?

 

De baancommissie heeft deze oproep gericht aan de aangesloten schaatsclubs. Deze kunnen hem doorgeven aan hun eigen vrijwilligers en actieve leden.

 

Kandidaten kunnen zich zelf bij de baancommissie melden. Stuur een mailtje naar secretaris@bcdenhaag.nl onder vermelding van "ondersteuning wedstrijdorganisatie" en vermeld met nummers (1a t/m 2d) welke taken je zou willen oppakken. De baancommissie neemt dan graag binnenkort contact met je op.

 

Let op: stagekans! voor leerlingen of studenten van sommige opleidingen is het ook mogelijk deze taken uit te voeren als stage. Heb je daar interesse in, meld je dan snel. Want er is slechts ruimte voor enkele stagiairs.

 

Download hier de Word-versie van deze oproep. Handig om binnen de club te delen, of om op de eigen website te plaatsen!

>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2017 knsbgewestzh.nl | Realisatie: Kant en Klare Site