Inline-skaten

Interessepeiling ST3 opleiding inline skaten

Momenteel wordt een ST3 trainersopleiding inline skaten voorbereid.
Het is voor de opleiders van belang om te weten of er belangstelling is.
Daarom wil ik je vragen om jezelf aan te melden als belangstellende op de KNSB website, mocht je geinteresseerd zijn.

Een groot deel van het programma gaat online aangeboden worden en dat maakt dat de opleiding voor het gehele land opengesteld wordt.
Verwacht wordt dat in maart 2021 de opleiding kan starten.

Om de belangstelling voor deze nieuwe opleiding te peilen, hebben is er een vooraanmelding in de webshop gezet.
Hieronder vind je de link voor deze vooraanmelding, daar is ook meer informatie nog te vinden.

Vooraanmelding: Inlineskatetrainer-coach niveau 3 | KNSB Opleidingen

Dit betreft een vooraanmelding, zodat we de belangstelling kunnen peilen voor deze opleiding. Het niveau 3 opleidingstraject wordt vanaf maart 2021 aangeboden. Met deze vooraanmelding ben je dus nog niet definitief ingeschreven voor de opleiding. Je ontvangt tijdig de planning van de deels online bijeenkomsten, waarna je zelf kunt beslissen om wel of niet deel te nemen. 

Het staat niet alleen open voor SL2 inline skaten gediplomeerden. Ook trainers met een bewijs van deelname van de Online module niveau 2 of het complete JSL / SL2 diploma langebaan kunnen instromen. Voor ST3 trainers in een andere discipline is er de mogelijkheid van een applicatie-cursus.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met mij via GTCInlineSkaten@KnsbGewestZH.nl of natuurlijk rechtstreeks met de KNSB opleidingen (https://knsb.nl/opleidingen/).

Groeten,

Hidde Schouten
GTC Inline Skaten Gewest Zuid Holland