Reglement

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitie

Licenties

Wedstrijdregels

Puntentelling

Daguitslag

Klassement

Prijzen

Eigen bijdragen

Transponder

Beennummer

2018

  

Competitie

De Ooms Jeugdskeelercup wordt in 2018 op verschillende locaties verreden:

Het precieze wedstrijd gegevens staan hieronder vermeld en op http://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten en op facebook: http://www.facebook.com/Jeugdskeelercup

Na de eerste wedstrijden houdt de Ooms Jeugdskeelercup organisatie een evaluatie, eventuele wijzigingen zullen wij via onze website en facebook  met iedereen communiceren.

 

Bijzonderheden:

Opgave voor de wedstrijd via schaatsen.nl

 

De Baanwedstrijden zijn voor jeugd- (PKJB), deze wedstrijden staan los van het Zuidhollands Kampioenschap.

Onderdelen zijn:  serie/halve finale/finale. Aantal rijders gelijktijdig in baan conform reglement bond. Puntenkoers, slalom, Tijdrit,  Afvalkoers en Marathon. Aantal ronden is conform reglement van de bond.

 

Adressen skeelerbanen:

Ammerstol:  Sportlaan 21, 2865AH Ammerstol ijsclub Vooruitgang 0182 353 434

Boskoop: Paddegat 1, 2771 Boskoop (06-37276708)

Honselersdijk: Broekpolderlaan 14, 2675 CJ Honselaarsdijk, ( 0174-623052)

Leiderdorp: Boomgaardlaan 18, 2351CR Leiderdorp (06-51681826)

Gouda:

Zoeterwoude: Veld 11, Sportpark Haasbroek, Nieuwe weg 12  Zoeterwoude

 

 

Licenties

Alle rijders zijn verplicht om een wedstrijdlicentie van de bond te hebben om met de Jeugdskeelerdup KNSB Gewest Zuid-Holland mee te doen. Indien een rijder geen licentie heeft kan deze 3 maal mee doen op daglicentie kaart. 

Nadere informatie over KNSB-licentie ter informatie:

http://knsb.nl/lid-worden/wedstrijden/inline-skaten/aanvraag/

 

Wedstrijdregels

De wedstrijden worden georganiseerd onder auspiciën van de KNSB. Het wedstrijdreglement 2018 van de KNSB. http://knsb.nl/wp-content/uploads/sites/98/2015/06/Specifieke-Bepalingen-Inline-Skaten.pdf

Ook bij regen gaat de wedstrijd door.

Hieronder tref je een aantal belangrijke gedragsregels aan die rijders, coaches en publiek moeten weten en respecteren:

  

Betrokkene Overtreding Sanctie

 • Niet uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd getekend of aangemeld te (laten) hebben deelnemer (art. 815.4d) Startverbod rijder.

 • Niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften inzake beschermingsmiddelen (art.811.2a-d) Startverbod dan wel diskwalificatie rijder.

 • Niet voldoen aan de voorschriften inzake frameafmeting en wieldiameter (art. 811.2fh) Startverbod dan wel diskwalificatie rijder. Pupillen 4, 3 en 2: 90mm. Pupillen 1 en Kadetten: 100mm Vanaf Junioren en hoger: 110mm.

 • Niet voldoen aan de voorschriften inzake het gebruik van een rem (art. 811.2h). Startverbod dan wel diskwalificatie rijder.
 • Wedstrijdnummer niet conform de voorschriften aangebracht (art. 811.3c).Startverbod dan wel diskwalificatie rijder.
 • Niet dragen van de transponders (art.811.3b).Startverbod dan wel diskwalificatie rijder.
 • Onsportief en onfatsoenlijk gedrag jegens een andere rijder (art. 817.a). Afhankelijk van de ernst: diskwalificatie rijder.
 • Verbale agressie of obscene gebaren jegens een andere rijder (art. 817.b). Diskwalificatie rijder.
 • Afwijken van de lijn (art. 817.c en 817.d). Afhankelijk van de ernst: waarschuwing – diskwalificatie rijder.
 • Het geven van hulp aan of ontvangen van hulp van een mededeelnemer in welke vorm dan ook (art. 817.e). Diskwalificatie.
 • Rijder Het ongeoorloofd door eigen toe doen met de skate buiten de wedstrijdbaan komen(art. 817.f) Diskwalificatie.
 • Een ongeoorloofde wijze van beschermen van de eigen positie met behulp van de handen (art. 817.g) Waarschuwing rijder.
 • Een ongeoorloofde wijze een positie bemachtigen (art. 817.g) Waarschuwing rijder.
 • Het zich laten (art. 817.h): Waarschuwing:

- duwen en trekken

- afsnijden

- het hinderen van een inhalende deelnemer

- het hinderen van een ingehaalde deelnemer

- opduwen of trekken

- het afwijken van de rechte lijn

Bovenbedoelde overtreding begaan binnen de laatste 200m op een parcours/baan die de overtreder nog moet afleggen alvorens te finishen (art. 817.i)

  

Deklassering:

Rijder Ongeoorloofd de wedstrijd vervolgen na een val (art. 817.k)

Deklassering

Rijder Ongeoorloofde wijze, plaats of tijdstip van verzorging (art. 817.l)

waarschuwing -> diskwalificatie

Rijder Het op ongeoorloofde wijze wegwerpen van een voorwerp (art. 817.l)

waarschuwing -> diskwalificatie

Rijder Niet opvolgen van de instructies van de jury en organisatie (art. 817.n)

Diskwalificatie

Rijder Incorrect gedrag in woord en/of gebaar tegen jury en/of organisatie (art. 821.4c)

 

Bij een 3e waarschuwing tijdens een wedstrijd onderdeel of een ernstige overtreding volgt Diskwalificatie Reglement Jeugdskeelercup 2019. We volgen reglement van KNSB 2018

 

Puntentelling

Conform reglement van de bond.

Niet starten (DNS – Did Not Start)

Een rijder die zich wel heeft aangemeld en present heeft gemeld, maar die niet is gestart in een bepaald wedstrijdonderdeel, krijgt punten in dat betreffende onderdeel.

Niet finishen (DNF – Did Not Finish)

Een rijder die in een bepaald wedstrijdonderdeel niet finisht, bijvoorbeeld vanwege opgave door blessure of val, klasseert zich als laatste van dat betreffende onderdeel en krijgt de daarbij

behorende punten. Dit geldt ook voor de wedstrijdonderdelen die in series/finales worden verreden: een DNF in de series betekent laatste in die betreffende serie, een DNF in de finale betekent laatste in die betreffende finale.

Bovenstaande geldt alleen voor de baan/weg wedstrijden jeugd en senioren.

Een DNF in de marathon wedstrijd houdt in dat rijder niet finish en daarom geen overall punten kan krijgen.

  

Daguitslag:

Bij de bepaling van de daguitslag worden alle wedstrijdonderdelen die in één categorie worden

gereden bij elkaar opgeteld.

Voor de daguitslag met meerdere onderdelen per categorie komt een gelijke stand niet voor.

Bij gelijke stand na meerdere onderdelen bepaalt de klassering in het laatste wedstrijdonderdeel van die dag het dagklassement.

   

Klassement:

Het klassement wordt opgemaakt over vijf wedstrijden. Alle wedstrijden waarbij de rijder  punten heeft behaald tellen mee, gezien feit date r zes wedstrijden zijn wordt de wedstrijd met minste punten weggestreept..

Bij een gelijk aantal eind klassementspunten is de bepaling in het reglement van de bond bepalend. Om als winnaar in de Jeugdskeelercup te worden uitgeroepen geldt het totaal aantal behaalde punten.

  

Prijzen

Jeugdprijzen:

Voor de Jeugdrijders is er voor de eerste 3 rijders per categorie een medaille in de kampioenskleuren goud, zilver en brons.

Bij de overalluitslag krijgen de rijders die minimaal keer  hebben meegedaan aan de competitie en in klassement bij de eerste drie rijders per categorie zijn geëindigd  een beker.

Kadetten en Junior B:

Voor de wedstrijden zijn dit waardebonnen vaneen van de sponsors namelijk Oomsport.

Incidenteel worden prijzen beschikbaar gesteld door andere sponsoren. Deze worden per

wedstrijd bekend gemaakt.

    

Competitiebijdrage

De rijders die aan de wedstrijden meedoen, moeten hiervoor een bijdrage betalen. De bijdrage voor gehele competitie bedragt 17.50 euro en 4,50 euro per losse wedstrijd. Nainschrijving op de dag zelf bedraagt 5 euro, licentie is verplicht.

Deze bijdrage is om (een deel van) de kosten te dekken die de Jeugdskeelercup organisatie

moet maken om de wedstrijden te kunnen organiseren en de dag- en overallprijzen te kunnen betalen.

  

Transponder

De uitgifte van huurtransponders loopt via de aanmelding op de dag zelf, na online ingeschreven te hebben als rijder.

Wat houdt dat in?

Een rijder die geen transponder heeft huurt deze transponder bij de Jeugdskeelercup voor zes wedstrijden.

Kosten voor een heel seizoen:

P4 t/m P1 bedragen de kosten  5 euro voor gehele competitie

Kadet en Junior B bedraagt huur transponder 15 euro.

Transponder moet na elke wedstrijd weer worden ingeleverd.

   

Beennummer

Voor elke wedstrijd moet een rijder ook een been nummer hebben. Wil je eigen nummer hebben dan kan je die bestellen bij de KNSB, kosten 15,- euro. http://knsb.nl/inline-skaten/rug-en-beennummers/

Daarnaast is er ook de mogelijkheid een beennummer te verkrijgen via de Jeugdskeelercup.

Deze beennummers zijn geldig voor gehele competitie  en moeten na elke wedstrijd worden ingeleverd. Er wordt voor het beennummer  5 euro borg betaald. Bij teruggave aan eind van seizoen wordt borg teruggegeven indien beennummer nog in goede staat verkeerd.

Meisjes hebben gele been nummers en jongens hebben witte been nummers

 

Kalender 2019

                                        

Jeugdskeelercup 2019 Jaarschema wedstrijden                                         

Zondag 21 April 2019 Ammerstol (200m baan)

Adres: Sportlaan 21, 2865AH Ammerstol ijsclub Vooruitgang 0182 353 434

Aanvang:   10.00-15.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B

Pup4: flying lap- sprint 400m-Slalom

Pup3: flying lap - sprint 400m-afvalkoers 4 ronden

Pup2: flying lap - sprint 400m-afvalkoers 6 ronden

Pup1: flying lap - sprint 1000m-afvalkoers 12 ronden

Kadet: flying lap - sprint 1000m-afvalkoers 14 ronden

JunB: flying lap - sprint 1000m- afvalkoers 18 ronden

 

Zaterdag 11 mei 2019 Gouda  (400m baan)

Adres: Gouda

Aanvang:   10.00-13.00 uur Pupil 2 t/m 4

Pup4: tijdrit 100m- serie 500m-Slalom

Pup3: tijdrit 400m- serie 500m-puntenkoers 2km

Pup2: tijdrit 400m- serie 500m-puntenkoers 2,8km

Aanvang:  13.00-16.00 uur Pupil 1- Kadet-Junior B

Pup1: tijdrit 400m- series 900m-puntenkoers 3,2 km

Kadet: tijdrit 400m- series 900m-puntenkoers 3,2 km

JunB: tijdrit 400m- series 900m- puntenkoers 8 km

 

Vrijdag  24 Mei 2019 Honselersdijk (200m baan)

Adres: Broekpolderlaan 14, 2675 CJ Honselersdijk, ( 0174-623052

Aanvang:   18.30-21.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B

Pup4: 1 kleine ronde tijdrit (2x) - Slalom

Pup3: 1 kleine ronde tijdrit (2x) - marathon 3 ronden

Pup2: 1 kleine ronde tijdrit (2x) -marathon 6 ronden

Pup1: 1 grote ronde tijdrit (2x) -marathon 9 ronden

Kadet: 1 grote ronde tijdrit (2x)  -marathon 12 ronden

Junior B: 1 grote ronde tijdrit (2x)  – marathon 15 ronden

 

Zondag 16 juni 2019 Zoeterwoude (200m baan)

Adres: Veld 11, Sportpark Haasbroek, Nieuwe weg 12, Zoeterwoude

Aanvang:   10.00-15.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B

Pup4: tijdrit 200m-sprint 400m-slalom

Pup 3: tijdrit 200m- sprint 400m- afvalkoers 4 ronden

Pup 2: tijdrit 200m- sprint 400m- afvalkoers 6 ronden

Pup 1: tijdrit 200m- sprint 1000m -afvalkoers 11 ronden

Kadet: tijdrit 200m- sprint 1000m -afvalkoers 13 ronden

Jun B: tijdrit 200m- sprint 1000m -afvalkoers 16 ronden

 

Vrijdag 28 juni 2019 Boskoop (320m baan)

Adres: Paddegat 1 in 2771 Boskoop 06-37276708

Aanvang:   18.30-21.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B

Pup4: tijdrit 100m-sprint 2 ronde-slalom

Pup 3: tijdrit 320m- sprint 2ronde- marathon 4 ronden

Pup 2: tijdrit 320m- sprint 2 rondjes- marathon 6 ronden

Pup 1: tijdrit 320m- sprint 1000m - marathon 11 ronden

Kadet: tijdrit 320m- sprint 1000m - marathon 13 ronden

Jun B:tijdrit 320m- sprint 1000m - marathon 16 ronden

 

Zondag 26 Augustus 2018 Finale Leiderdorp (400m baan)

Adres: Boomgaardlaan 18, 2351CR Leiderdorp (06-51681826)

Aanvang:             10.00-15.00 uur Pup1 t/m 4 – Kadet - Junior B

 

Pup4: 100m-300m-Slalom

Pup3: 100m-300m-puntenkoers 3 ronden

Pup2: 100m-300m-puntenkoers 6 ronden

Pup1: 100m-300m-puntenkoers 12 ronden

Kadet: 100m-300m-puntenkoers 16 ronden

JunB: 100m-300m-puntenkoers 20 ronden

 

Adressen skeelerbanen:

Ammerstol:  Sportlaan 21, 2865AH Ammerstol ijsclub Vooruitgang 0182 353 434

Boskoop: Paddegat 1, 2771 Boskoop (06-37276708)

Honselersdijk: Broekpolderlaan 14, 2675 CJ Honselaarsdijk, ( 0174-623052)

Leiderdorp: Boomgaardlaan 18, 2351CR Leiderdorp (06-51681826)

Gouda:

Zoeterwoude: Veld 11, Sportpark Haasbroek, Nieuwe weg 12  Zoeterwoude

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 - 2019 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site