Geslaagde 1e Verenigingsdag Gewest Zuid-Holland

publicatie: 08-10-2014

Op zaterdag 6 september is de eerste Gewestelijke Verenigingsdag in De Uithof gehouden. Als eerste concrete nadere invulling en uitvoering van het toekomstplan 2020 stond de middag in het teken van ‘samenwerken en kennisdelen’.

Onderaan het verslag treft u "links" aan van drie presentaties die op deze dag gegeven zijn.

 

De in totaal 45 belangstellenden konden in verschillende opzichten als afspiegeling van de achterban van ons Gewest worden beschouwd. Na een alom gewaardeerde inlooplunch en een kort welkomswoord werd de  actuele stand van zaken rond het TranSportium geschetst door Frank Heijerman. Het definitief wegvallen van Icedôme in Almere maakt dat het plan voor een multi-functioneel complex in Zuid-Holland steeds verder kan worden ingevuld. Naar het zich nu laat aanzien zullen in de nabije toekomst nationale en internationale topwedstrijden in vrijwel alle disciplines in Zoetermeer worden verreden. Voor verdere informatie zij op deze plaats verwezen naar www.TranSportium.nl

 

Vervolgens stonden twee parallelsessies op het programma. In de ene sessie is, na een presentatie door Peter Kors, onder zijn leiding van gedachten gewisseld over de breed ervaren problematiek van het werven en behoud van leden. Hierbij zijn door de deelnemers ingebrachte praktijkvoorbeelden van vruchtbare en minder vruchtbaar gebleken initiatieven ter discussie gesteld. Hoewel deze aanpak niet direct tot het spreekwoordelijke ‘ei van Columbus’ heeft geleid, is de uitwisseling van ideeën als zodanig als nuttig ervaren. In de parallelsessie is door Willem Rol de aanpak van een aantal knelpunten, waarmee natuurijsclubs in het Gewest Noord-Holland/Utrecht zich zien geconfronteerd, in beeldende taal verwoord. Het terugbrengen tot een hanteerbare omvang van de draaiboeken voor het verrijden van toertochten en het tijdverslindende overleg met een uitdijend aantal overheidsinstanties vormden herkenbare onderwerpen. Onderling overleg om een al te massale toeloop op één of slechts enkele tochten te voorkomen, werd algemeen als noodzakelijk onderschreven.

 

Na een korte pauze was wederom een tweetal parallesessies geprogrammeerd. In de ene sessie legde Lex Priessen zijn gehoor, in de vorm van een interactieve presentatie, een alternatieve manier voor om vrijwilligers te werven en te behouden. Kern van zijn insteek is, dat potentiële vrijwilligers niet wordt gevraagd een bepaalde taak te vervullen, maar de mogelijkheid krijgen aangereikt zich in verenigingsverband op een bepaald terrein nader te bekwamen. Voldoende stof voor een geanimeerde discussie. De parallelsessie werd verzorgd door Pieter Clausing, Manager Beleid en Sportontwikkeling op het bondsbureau van de KNSB in Utrecht. Op basis van zijn specifieke expertise en brede inbreng vanuit de deelnemers is aandacht besteed aan de mogelijkheden tot het delen van kennis op gewestelijk en boven-gewestelijk niveau. De inhoud van de ter inleiding van deze sessie verzorgde presentatie is, samen met die van de andere sessies, elders op de website ondergebracht.

 

Na een beknopte terugkoppeling vanuit alle sessies en een woord van dank aan de organisatie en alle inleiders, is de gezellige nazit, onder het genot van een drankje en een hapje, tevens benut om in het kader van de thematiek van de middag: ‘samenwerken en kennisdelen’ de daad bij het woord te voegen. Uit de evaluatie is gebleken dat alle programma-onderdelen door de deelnemers gemiddeld als ruim voldoende en relevant voor de eigen vereniging en/of discipline zijn beoordeeld. Met uitzondering van slechts één deelnemer was eenieder van mening dat volgend jaar wederom een Gewestelijke Verenigingsdag moet worden georganiseerd. Een mooi compliment voor de organisatie en een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Gerrit van Kooten

voorzitter 

 

Links naar de gegeven presentaties:

/upload/Workshop_kennisdeling.pdf

/upload/Workshop_werven_en_behoud_van_leden.pdf

/upload/Workshop_werven_en_behoud_vrijwilligers.pdf

>>> Terug naar het overzicht
© 2006 - 2020 KNSB Gewest Zuid-Holland | Realisatie: Kant en Klare Site