CoronaLangebaan

Extra maatregelen voor zondagochtendwedstrijden

De nieuwe regels schrijven voor dat er op de ijsbaan NIET geschreeuwd mag worden door coaches, schaatsers en toeschouwers (als deze toegang hebben tot de baan). Ook voor de commissaris van vertrek (hulpstarter) geldt deze regel.

Om te voorkomen dat beginnende wedstrijdrijdende pupillen te laat aan de start komen zijn vanaf zondagmorgen 11 oktober tot nader order de volgende regels van kracht:

  • De aanwezigheid van een beperkt aantal (6) extra coaches in de inrijbaan is toegestaan
  • Deze coaches zijn herkenbaar aan hesjes Uithof/Gewest
  • Zij ontfermen zich niet alleen over eigen pupillen, maar ook over die van andere verenigingen. Maak met andere clubs een soort toerbeurt schema.
  • Coaches houden onderling 1 ½ meter afstand
  • Liefhebbers voor deze taak kunnen zich op de zaterdag voor de wedstrijd opgeven bij het afmeldadres, onder vermelding je eigen club en een aantal verenigingen die je tevens vertegenwoordigd.
  • Hesjes worden zondagochtend bij de ingang uitgedeeld door de toezichthouder(s) van de organiserend team.