Gewest

Algemene Gewestelijke Vergadering 2021

Op dinsdag 15 februari vond de uitgestelde Algemene Gewestelijke Vergadering 2021 plaats. Online, en met een agenda die alleen de formeel vereiste onderwerpen bevatten. 35 aanwezigen waren getuige van de waarschijnlijk meest effectieve ledenvergadering ooit. Het volgende werd behandeld:

  • De notulen van de AGV 2020 werden vastgesteld. 
  • Acties naar aanleiding van de AGV 2020 werden afgerond en toegelicht.
  • De jaarverslagen van bestuur en commissies werden vastgesteld.
  • De financiële commissie bracht verslag uit van haar controle.
  • Het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2020-2021.
  • Twee nieuwe bestuursleden werden benoemd. 
  • Onze vertegenwoordigers in de Ledenraad gaven een toelichting.
  • Een nieuwe commissie gaat aan de slag met een lustrumprogramma.
  • Vragen, vooraf ingediend en tijdens de vergadering, werden beantwoord.

Een warm welkom is er voor Pieter van Es, penningmeester, en Willem Jan Molleman, bestuurslid technische zaken.

De AGV 2022 zal vervroegd plaatsvinden, op zaterdag 2 juli aanstaande. We gaan ervan uit dat we elkaar dan weer in levende lijve kunnen ontmoeten en goede inhoudelijke discussies kunnen voeren. Graag tot dan!